Pieno ūkiams skirtos konferencijos kulminacija – specializuoto gyvulininkystės mokymų centro atidarymas

2015-04-03 11:52:14

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) mokymų centre „Agroakademija“ atidarytas  specializuotas Gyvulininkystės mokymo centras ir vyko konferencija, kurioje kalbėta apie  inovacijų diegimą pieno ūkiuose pasinaudojant ES  finansine parama.

Sveikindamas konferencijos dalyvius, LŽŪKT direktorius dr. E. Makelis akcentavo, kad šiuo metu vis aktualesnis tampa inovatyvių technologijų taikymo ūkiuose klausimas. Ieškant pačių efektyviausių sprendimų, labai svarbus mokslininkų, žemės ūkio konsultantų ir ūkininkų bendradarbiavimas siekiant inovatyvaus ir ekonomiškai pagrįsto žemės ūkio verslo sėkmės.

Apie ekonominės ūkio veiklos analizės, pagamintos produkcijos savikainos skaičiavimo svarbą ir inovatyvius sprendimus, būtinus priimti ateities pieno ūkiuose, kalbėjo ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo narys žemės ūkio bendrovės „Ginkūnai“ vadovas A. Grubliauskas.

Konferencijos dalyviai.

Konferencijoje pranešimus skaitė LR ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vedėja L. Tepelienė, Išmokų už plotus skyriaus  vyr. specialistas A. Karbauskas, ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. A. Miceikienė, LŽŪKT skyrių specialistai V. Čepienė, Ž. Kažukalovienė, D. Gurauskienė, V. Gudaitis.

 Pranešimus skaito LR ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vedėja L. Tepelienė ir Išmokų už plotus skyriaus  vyr. specialistas A. Karbauskas.

 ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. A. Miceikienė akcentavo gyvulininkystės produktų savikainos skaičiavimo svarbą.

Gyvulininkystės skyriaus vyresnysis specialistas V. Gudaitis ir Konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus vyresnioji specialistė Ž. Kažukalovienė pristato inovatyvias LŽŪKT paslaugas. 

Aptartos pieno sektoriaus perspektyvos, analizuoti paramos už žemės ūkio naudmenų  ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai  naujuoju finansiniu laikotarpiu, kalbėta apie gyvulininkystės ūkių galimybes pasinaudoti investicine ES parama ir gyvulininkystės produktų savikainos skaičiavimo svarbą.

Vienas iš svarbiausių konferencijoje aptartų klausimų buvo informacinių technologijų panaudojimas efektyviam pienininkystės ūkio valdymui. Pristatyta LŽŪKT specialistų sukurta unikali lietuviška ūkio valdymo programa „e-GEBA Gyvulininkystė“.  Akcentuota inovatyvių diagnostinių tyrimų svarba mažinant pieno savikainą ir gerinant gyvulių sveikatingumą.

 Iškilmingas specializuoto mokymo centro atidarymas. Nuotraukoje (iš kairės) LŽŪKT direktorius dr. E. Makelis, LSMU LVA prof. dr. Henrikas Žilinskas, LŪS pirmininkas J. Talmantas, LŽŪBA prezidiumo narys, žemės ūkio bendrovės „Ginkūnai“ vadovas A. Grubliauskas.

 Su numatoma specializuoto Gyvulininkystės mokymo centro veikla supažindina LŽŪKT Gyvulininkystės skyriaus vadovė D. Gurauskienė.

Naujajame specializuotame Gyvulininkystės mokymo centre.

Naujajame specializuotame Gyvulininkystės mokymo centre konferencijos dalyviams pristatyta įranga, kuria galima  nustatyti karvių vaisingumą, ligas, raciono kokybę, pašarus ir kitus rodiklius, turinčius esminės įtakos pieno ūkiuose. 

Pasak LŽŪKT Gyvulininkystės skyriaus vadovės Daivos Gurauskienės, šiame mokymų centre savo kvalifikaciją tobulins ūkininkai, ūkių darbuotojai, žemės ūkio bendrovių specialistai, konsultantai. Svarbiausias siekis – užtikrinti greitesnį mokslo žinių perdavimą ir grįžtamąjį ryšį tarp mokslo ir praktikos demonstruojant naujausias pieno ūkiuose taikytinas technologijas.

Specializuotas Gyvulininkystės mokymo centras įkurtas ir įranga įsigyta LŽŪKT įgyvendinus ES finansuotą projektą.

LŽŪKT informacija