LŽŪKT Jurbarko biuras – 20 metų rajono ūkininkus vienijanti gija

2013-07-23 12:30:11

Liepos 22 d. savo veiklos dvidešimtmetį šventė vienas ilgiausiai dirbančių Konsultavimo tarnybos padalinių – Jurbarko r. konsultavimo biuras.

Gimtadienio dieną pasveikinti darbščiųjų jurbarkiškių sugužėjo ištikimiausi, nuo pat biuro įkūrimo su biuro konsultantais dirbantys ūkininkai, šventės nepraleido ir su biuru bendradarbiaujančių įstaigų – rajono LŪS skyriaus, Jurbarko savivaldybės administracijos, „Swedbank“ ir „DNB“ bankų, Jurbarko kredito unijos – atstovai.

Pradėdama renginį, Jurbarko r. biuro vadovė Kristina Gakienė prisiminė pirmuosius ir per visą biuro gyvavimo laikotarpį jame dirbusius konsultantus. Gražių žodžių negailėjo biuro įkūrėjai ir ilgametei vadovei, buvusiai augalininkystės konsultantei Zuzanai Orintienei.

Šiuo metu biure ilgiausiai, jau 14 m., dirba ekonomikos konsultantė Ramutė Mockevičienė ir ūkio apskaitos konsultantė Laimutė Stravinskienė, 12 m. – ūkio apskaitos konsultantė ir biuro vadovė Kristina Gakienė, ūkio apskaitos konsultantė Daiva Vabalienė – 9 m., o gyvulininkystės konsultantė Laima Andriuškevičiūtė – 7 metus. Prieš ketverius metus prie biuro „veteranių“ prisijungė ūkio apskaitos konsultantės Aurida Kunciuvienė ir Sandra Girulytė, šiais metais – augalininkystės konsultantas Antanas Petraitis.

Jurbarko r. biuras – vienas didžiausių Konsultavimo tarnybos biurų, kurio darbuotojai pastaruoju metu aptarnauja daugiau nei 170 rajono ūkininkų. Jurbarkiškiai pasidžiaugė, kad į biurą vis dažniau užsuka ir jaunieji ūkininkai, bet planuodami gimtadienį nusprendė išskirtinį dėmesį parodyti ir padėkoti ilgamečiams klientams ūkininkams Danguolei Galbuogienei, Antanui Jackiui, Zinaidai Dumčaitienei, Stanislovui Marcinkui, Edmundui Štului, Algirdui Umantui, Ramutei Razmienei, Stanislavai Ambrakaitienei, Algimantui Liorincui, Egidijui Giedraičiui, Arūnui Mickūnui, Birutei Lopetaitienei, Gintautui Pesiui, Onai Danilevičienei, Sigitui Lebedinskui. 

Kiekvienas ūkininkas ir bendradarbiaujančių įstaigų atstovas LŽŪKT Jurbarko r. biuro darbuotojams linkėjo visada išlikti tokiems energingiems, atsakingiems, kad ir toliau liktų kelrode rajono žemdirbių žvaigžde. Viena iš gimtadienio viešnių pastebėjo, kad šiuo metu biuro darbuotojų komanda atspindi dvidešimties metų jaunuolį, kuris kupinas naujų idėjų, energijos ir meilės savo darbui.

Biuro vadovė K. Gakienė džiaugėsi gražiu klientų bei svečių būriu, kiekvienam negailėjo padėkos žodžių. „Augame ir tobulėjame kartu su ūkininkais – ir tai yra mūsų stiprybė bei garantija, kad būsime reikalingi, o brangiausias įvertinimas – ūkininkų pasitikėjimas. Kiekvienam savo biuro klientui nuoširdžiai linkime sėkmingo ūkininkavimo, gausaus derliaus ir kuo palankesnių verslui aplinkybių“,– sakė LŽŪKT Jurbarko r. biuro vadovė.

Jurbarko r. biuro konsultantai iš kairės: Ramutė Mockevičienė, Aurida Kunciuvienė, Kristina Gakienė, Laimutė Stravinskienė, Daiva Vabalienė, Laima Andriuškevičiūtė, Sandra Girulytė ir Antanas Petraitis.

Šventinio torto „įžiebimo“ ceremonija patikėta augalininkystės konsultantui Antanui Petraičiui.

Sveikina klientai.

Bendradarbiavimu su biuru džiaugėsi ir sėkmės linkėjo Jurbarko savivaldybės administracijos atstovai.

LŽŪKT inf.