Prie LŽŪKT Lazdijų biuro vairo – jauna vadovė

2015-10-12 08:20:21

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Lazdijų biuras jau turi naują vadovę. Ja neseniai paskirta nuo liepos mėnesio augalininkystės konsultante dirbanti Jolita Rasimavičiūtė, šiemet baigusi Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetą, kur studijavo taikomąją ekologiją. Jolitai dar tik 22-eji, todėl ji turbūt yra jauniausia vadovė visoje Lazdijų rajono savivaldybėje.

Veikli ir energinga

Jolitai užimti vadovaujamas pareigas ne naujiena. Universitete ji buvo Studentų atstovybės viceprezidentė, vėliau išrinkta prezidente. Eidama šias pareigas, atstovavo studentų interesams, rūpinosi akademine, socialine, kultūrine gerove ir tarptautiniais ryšiais. Spręsdama studentams aktualius klausimus, bendravo su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovais. Būdama prezidente, kaip sako J. Rasimavičiūtė, įgavo vertingos marketingo, viešųjų ryšių bei kitos patirties, kuri praverčia dabartiniame darbe. Atlikdama praktiką VšĮ ,,Ekoagros” plačiau susipažino su žemės ūkiu, ekologinių ūkių sertifikavimu.

Nuotraukoje iš asmeninio archyvo: J. Rasimavičiūtė kviečia rajono ūkininkus naudotis Lazdijų r. biuro konsultantų paslaugomis ir drauge siekti ūkio efektyvumo.

Rajono ūkininkai išsiilgę žinių

Būsimu darbu LŽŪKT J. Rasimavičiūtė susidomėjo dalyvaudama Aleksandro Stulginskio universitete organizuotose karjeros dienose, kur LŽŪKT pristatė savo veiklą. ,,Ten sužinojau, kad Lazdijų biurui reikia augalininkystės konsultanto. Taigi dalyvavau atrankoje ir gavau šią darbo vietą. Dabar mokausi dieną naktį. Stengiuosi sužinoti žemės ūkio naujoves, bendrauju su universiteto mokslininkais, LŽŪKT kompetentingais savos srities specialistais. Dirbdama šį darbą galiu tobulėti ir realizuoti savo sumanymus”, – nauja patirtimi džiaugiasi Lazdijų biuro vadovė.
Anot jos, šaunu, kad rajono ūkininkai nori mokytis, išsiilgę žinių. Jie atvirai džiaugiasi, kad į biurą atėjo nauja augalininkystės konsultantė.

,,Esu maloniai nustebinta rajono ūkininkų geranoriškumu, žingeidumu, žinių troškimu. Neseniai ūkininko Raimundo Svipo ūkyje vykusiame Mobiliosios gyvulininkystės laboratorijos pristatyme dalyvavo apie 30 žemdirbių. Rugsėjo pabaigoje organizuotuose Augalų apsaugos kursuose žinių sėmėsi 32 žemdirbiai. Artimiausiu metu planuojame surengti buhalterinės apskaitos, augalų apsaugos ir kitus kursus”, – planus vardijo Lazdijų biuro vadovė, pridurdama, kad taip pat organizuos ir rajono artojų dalyvavimą Respublikinėse rudeninio arimo varžybose, vyksiančiose spalio mėnesį.

Biuro vadovė ir augalininkystės konsultantė J. Rasimavičiūtė konsultuoja ūkininkus, pasirinkusius augalininkystės kryptį, pasirengusi padėti žemdirbiams įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, parengti verslo projektus. Ji stebi pasėlius ir informuoja žemdirbius apie ligų ir kenkėjų plitimo pradžią, atsižvelgdama į įvairius parametrus, prognozuoja tolesnį kenksmingų organizmo plitimą ir rekomenduoja tikslingai naudoti tinkamiausius augalų apsaugos produktus. Visą reikalingą informaciją ūkininkai gali rasti LŽŪKT sukurtoje Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje (IKMS), kuri pelnė jau ne vieną apdovanojimą. „Prisijungę prie IKMIS, žemdirbiai operatyviai informuojami apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose Lietuvos rajonuose. Informacinėje sistemoje skelbiami augalų apsaugos produktų, ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus. Sistemos vartotojai turės galimybę interaktyviu būdu konsultuotis su LŽŪKT specialistais ir rajonų biurų konsultantais dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo“, – kai kuriuos IKMS privalumus vardija Jolita Rasimavičiūtė.

Skatins sėkmingą žemės ūkio verslą

Lazdijų biuro vadovė džiaugiasi draugišku ir kūrybingu kolektyvu. Jau 5-erius metus LŽŪKT Lazdijų biure dirba ūkio apskaitos konsultantė Irena Pečiukonienė. Ji tvarko ūkių buhalterinę apskaitą dvejybine ar supaprastinta apskaitos sistema, sutvarko apskaitą ir už praeitą laikotarpį. Naujiems biuro klientams konsultantė sudaro pradinį balansą, o PVM mokėtojams parengia dokumentus, reikalingus susigrąžinti PVM. Žemdirbiams, savo ūkiuose sukūrusiems darbo vietas, paskaičiuoja samdomų darbuotojų darbo užmokesčius ir padeda tinkamai su jais atsiskaityti. Šiuo metu I. Pečiukonienė tvarko apskaitą14 rajono ūkininkų.

Neseniai į kolektyvo gretas įsiliejusi ūkio apskaitos konsultantė Jolita Štrimaitė – verslo ekonomikos žinovė. Ji pagelbsti žemdirbiams rengiant verslo projektus, pildant paraiškas paskolai ar Europos Sąjungos paramai gauti.
Darbų saugos bei gyvulininkystės paslaugas rajono ūkininkams teikia Marijampolės biuro konsultantai, o miškininkystės – LŽŪKT centro specialistai.

J. Rasimavičiūtė kviečia Lazdijų krašto ūkininkus atvykti į biurą, įsikūrusį Vilniaus g. 1-304, ir pasikonsultavus siekti savo ūkio efektyvumo, gaminamos produkcijos kokybės ir puikių ekonominių rodiklių.

Pasak LŽŪKT direktoriaus dr. Edvardo Makelio, Lazdijų biuro komanda nuolat tobulina kvalifikaciją, yra pasirengusi teikti rajono žemdirbiams reikalingas paslaugas ir konsultacijas, su klientais dalinasi patirtimi, kurią LŽŪKT sukaupė per 22-ejus sėkmingos veiklos metus.

,,Konsultavimo tarnyba savo misija įsipareigojusi klientams būti nešališka ilgalaike partnere ir teikti profesionalias, kokybiškas, kompleksines paslaugas, kurios tenkintų individualaus ūkio poreikius ir turėtų įtakos rezultatams. Klientų kaitos stebėjimas ir kasmetinis vertinimas padeda suprasti, ar tinkamai vykdyti įsipareigojimai, ar stiprėjo ryšys su klientais, ar konsultavimo paslaugos jiems buvo naudingos ir reikalingos. Vienas svarbiausių rodiklių, rodančių konsultantų darbo kokybę, yra klientų, perkančių paslaugas, skaičiaus augimas, t. y. ilgamečių klientų lojalumas ir naujų klientų pritraukimas. Lyginant su 2014 m., klientų skaičius turėtų augti apie 5 procentus. Taigi jaučiamės esantys reikalingi žemdirbiams. Stengsimės ir toliau būti jų strateginiu partneriu, dalinsimės patirtimi ir inovacijomis, profesionaliai ir atsakingai skatinsime sėkmingą žemės ūkio verslą”, – sakė J. Rasimavičiūtė.

Dalia Švetkauskaitė