Siekiama išsaugoti Lietuvos juodmarges

2015-10-28 11:55:52

„Paskutinį dešimtmetį juodmargių galvijų genealoginėje struktūroje pastebima holšteinų veislės bulių linijų palikuonių didėjimo tendencija. Mes esame aukštos vertės holšteinų tiekėjai. Tad jei norime išsaugoti savo nacionalinę Lietuvos juodmargių galvijų veislę, sparčią holšteinizaciją Lietuvoje būtina pristabdyti“, – įsitikinęs Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų (LJGGA) asociacijos pirmininkas Virgilijus Urbonavičius, lankęsis Konsultavimo tarnyboje.

Daugelyje pasaulio šalių tarp juodmargių veislių populiariausi yra holšteinai. Tad, anot svečio, Lietuva ne išimtis – šiuo metu vidutiniškai apie 70 proc. juodmargių turi holšteinų kraujo (veršelis kitos veislės atstovu pervadinamas pagal sukauptą kraujo grupę (iki šiol jo veislė priklausė nuo motinos). Nustatyta riba – 93,75 proc., t. y. 15/16 nustelbiančiosios veislės kraujo dalių), o tai gali visiškai sunaikinti Lietuvos juodmargių galvijų veislę. Tai išties gerai mūsų klimato sąlygomis prisitaikę gyventi gyvuliai, pasižymintys aukštu produktyvumu, atsparumu ligoms ir ilgaamžiškumu. „O dar ir kitų šalių galvijų veislininkyste užsiimančios organizacijos nesulaikomai veržiasi į Lietuvos rinką siūlydamos savo produkciją (dažnai pigesnę). Ar jie parduos produktyviausių galvijų spermą?“ – retoriškai klausė asociacijos pirmininkas Virgilijus Urbonavičius.

Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis įsitikinęs, kad kryžminimą būtina kontroliuoti, tad reikia ieškoti bendrų būdų, kaip tai padaryti. Ieškant strateginių sprendimų, kai kur gali prisidėti ir Konsultavimo tarnyba.

Gyvulininkystės specialistės Daiva Gurauskienė ir Reda Milčiuvienė svečiui pristatė gyvulininkystės srityje teikiamas strategines paslaugas, mobilią gyvulininkystės laboratoriją bei kompiuterizuotą ūkio valdymo programą – e-GEBA GYVULININKYSTĖ, kuri paremta „vieno langelio“ ir debesų kompiuterijos principu.

LJGGA pirmininkas Virgilijus Urbonavičius programa buvo itin susidomėjęs. Anot svečio, žemės ūkio srities universitetai, kolegijos turėtų labai išnagrinėti šią programą, nes jauni specialistai, baigę mokslus, dažniausiai renkasi darbą didžiuosiuose šalies ūkiuose. O tai duotų didelės naudos ūkio valdymui, siekiant geresnių jo rezultatų.

Konsultavimo tarnybos pavaduotoja Asta Šakickienė informavo, kad sukurta kompiuterinė ūkio valdymo programa „e-GEBA“ (moduliai Gyvulininkystė, Ekonomika, Buhalterija ir Augalininkystė) yra pristatyta Aleksandro Stulginskio universiteto studentams, kolegijoms. Konsultavimo tarnybai svarbi jaunų žmonių perspektyva, juolab, kad daugelis žemės ūkio srities absolventų ateina dirbti į Konsultavimo tarnybą. Programa sukurta remiantis ilgamete darbo patirtimi, geriausia tarptautine praktika ir Lietuvos mokslininkų rekomendacijomis. Ji kaupia ūkio duomenis, planuoja ūkio veiklą, valdo turimas atsargas, atlieka palyginamąją analizę, vertina veiklos rezultatus, rengia ataskaitas kontroliuojančioms institucijoms, automatiškai gauna ūkio duomenis iš išorinių duomenų valdytojų (NMA, ŽŪIKVC ir t. t.).

Baigiantis vizitui, buvo sutarta toliau bendradarbiauti organizuojant LJGGA ir LŽŪKT specialistų susitikimus, diskusijas, kuriant bendras kompiuterines programas, įgyvendinant projektus.

Įdomu

Lietuvos juodmargių galvijų veislė pradėjo formuotis dar prieš 400 metų. Ši pieninių galvijų veislė buvo sukurta kryžminant vietinius gyvulius su įvairių veislių, o vėliau su Olandijos juodmargiais, ostfryzais bei Švedijos juodmargiais ir veisiant mišrūnus tarpusavyje. Kaip savarankiška veislė Lietuvos juodmargiai pripažinti 1951 metais.

Trumpai apie asociaciją

Įkurta 1993 m. lapkričio 9 d. tai skaitlingiausia asociacija, jungianti 2178 narius iš 40-ties šalies rajonų, tarp kurių yra 65 juridiniai asmenys (ŽŪB, mokslo įstaigos ir įmonės teikiančios paslaugas žemės ūkiui).

Siekdama efektyvaus esamų Lietuvos juodmargių galvijų genetinio potencialo panaudojimo, jų veislinių ir ūkiškai naudingų savybių išsaugojimo ir gerinimo, asociacija rengia ir vykdo Lietuvos juodmargių galvijų veislininkystės selekcijos programas.

Dalyvauja LRŽŪR, gyvulių veislininkystės komiteto veikloje rengiant žemės ūkio norminius aktus, konsultuoja galvijų augintojus rengiant atskirų bandų selekcijos programas, tvarko ir pildo juodmargių galvijų populiacijos genealogiją, veda juodmargių galvijų Kilmės knygą, kurioje įrašyta daugiau kaip 140 tūkst. Galvijų, vertina galvijų eksterjerą, organizuoja seminarus, tarpininkauja augintojams įsigyjant veislines telyčias iš Europos šalių, propaguoja Lietuvos juodmargių galvijų veislininkystės pasiekimus, aktyviai dalyvauja pristatydami ūkininkų išaugintus galvijus veislinių gyvulių parodose.

Sutarta bendradarbiauti siekiant išsaugoti Lietuvos juodmarges (iš kairės  LJGGA asociacijos pirmininkas Virgilijus Urbonavičius ir LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis)

LŽŪKT informacija