Džiaugiamės tęsiamu bendradarbiavimu

2016-01-27 09:01:35

Sausio 26 d. Aleksandro Stulginskio universitete viešame posėdyje prisiekė naujieji Tarybos nariai, kurie pasirašė įsipareigojimus vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais, sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. Sveikinime LŽŪKT direktorių dr. E. Makelį, kuris antrą kartą išrinktas Tarybos pirmininku.

Tarybos nariai, atrinkti viešo konkurso būdu ir skirti įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų vertinimą, Konsultavimo tarnybos vadovą delegavo universiteto studentų atstovybė.

ASU Tarybą sudaro 11 narių, kurie išrinkti penkerių metų kadencijai, į jos sudėtį įeina paties universiteto darbuotojai bei verslo, mokslo ir kitų institucijų atstovai, ASU studentų atstovybės deleguotas narys.

 

Naujieji ASU tarybos nariai, dirbsiantys ateinančius penkerius metus

 

LŽŪKT ir ASU inf.