Apdovanoti geriausius strateginius LŽŪKT rodiklius pasiekę biurai

2016-03-02 13:18:53

LŽŪKT misija ir strategija parengta naudojant modernią, sėkmingose pasaulio įmonėse pripažintą ir sparčiai diegiamą koncepciją – vadybą, paremtą misijomis. Ši metodika įtraukia visų lygių darbuotojus į pridėtinės vertės kūrimą klientams ir motyvuoja juos siekti aukštesnių tikslų.

Išanalizavus 2015 m. strateginių tikslų įgyvendinimo duomenis, buvo atrinkti rajonų biurai, geriausiai įgyvendinę iškeltus tikslus. Jų įgyvendinimo lyderiais tapo Jonavos, Plungės ir Utenos rajonų biurai.

Sėkmingai 2015 m. strategijoje numatytus tikslus įgyvendino Kauno, Kelmės, Kretingos, Raseinių, Šalčininkų, Šakių, Šilalės, Telšių, Trakų, Ukmergės rajonų biurų konsultantai.

Susirinkimuose pristatyti Konsultavimo tarnybos 2015 m. veiklos rajonų biurų 2015 m. vertinimo ir skatinimo sistemos rezultatai. Kalbėta apie biurų vadovų atsakomybę įgyvendinant 2016 m. Konsultavimo tarnybos strateginius tikslus, analizuoti ir aptarti sutarčių su klientais pasirašymo rodikliai ir kiti aktualūs klausimai.

„Biurų vadovai – komandų lyderiai, strategai, nuo kurių daug priklauso visos komandos darbo sėkmė. Jie geriausiai žino savo rajono žemės ūkio situaciją, ūkininkaujančiųjų problemas ir lūkesčius, todėl planuojant metų darbus labai svarbu su jais sutikti, padiskutuoti. O padėka už komandinį darbą, geras vadovybės žodis – motyvuoja siekti tikslų“, – sakė Konsultavimo paslaugų padalinio vadovė, direktoriaus pavaduotoja Giedrė Butkienė.

Susitikimo akimirka

LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis dėkojo Plungės rajono biuro vadovei Daliai Vaičekauskienei.
Jos komanda tapo 2015 m. strateginių tikslų įgyvendinimo lydere.

Tarp lyderių – Utenos rajono biuras ir jo vadovas Kazimieras Keraitis (kairėje)

 

„Svarbiausia ne kiekybė, o kokybė“,– sako  Jonavos r. biuro konsultantės (iš kairės) Rita Januškevičienė, Akvilė Petrauskaitė, Asta Gaižauskienė, Ieva Buzienė ir kviečia ūkininkus pasinaudoti kvalifikuota pagalba.

LŽŪKT informacija