Svarbu sutarti ir susitarti

2013-09-19 12:50:11

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) rajonų biurų konsultantai organizuodami lauko dienas, mokymus, rajonų artojų varžybas ir kitus konkursus visada kreipiasi į klientus. Konsultantai vieningai tvirtina, kad nevengiantys viešumo, savo ūkiuose kolegas priimantys ūkininkai yra verti didžiausios pagarbos. Vienas iš jų – Antanas Duoblys, ūkininkaujantis Stropelių kaime, Kretingos rajone. Jo ūkyje vyko konkursas „Geriausias melžėjas 2013“.

Mažais žingsniais – į priekį

Žemės dirbimo ir gyvulių priežiūros subtilybių santūrus žemaitis mokėsi iš tėvų. Baigęs žemės ūkio mokyklą, nusprendė ūkininkauti. Tai daro jau nuo 1990 metų. Ūkyje, kuris šiuo metu užima 200 hektarų, Antanas prižiūri per 130 gyvulių bandą, iš jų – 50 melžiamų karvių, augina grūdinius augalus.

Pasinaudojęs ES parama, ūkininkas įsigijo reikalingos technikos, savo lėšomis įsirengė pieno šaldytuvą, mėšlidę, pasistatė priestatą. „Dar būtų galima didinti bandą, tik žemės nebėra,“ – nuogąstavo ūkininkas. Žinoma, ir toliau planuoja ieškoti būdų, kaip efektyviau verstis. Kai tik bus galimybė, tikrai teiks paraišką ES paramai gauti – žada plėsti ūkio technikos parką.

„Nors ir mažais žingsniais – į priekį“, – sakė Antanas, paklaustas, kuo gali pasidžiaugti. Žinoma, didelis džiaugsmas – ir trys atžalos. Vidurinysis sūnus Donatas šalia tėčio buvo per visą renginį. Jis atidžiai stebėjo, kaip melžėjai plauna melžtuves, padėjo tėčiui iki melžimo vietos atginti karves. Ką gali žinoti, gal būsimasis ūkininkas auga.

Už gera – geru

LŽŪKT Kretingos rajono biuro vadovė Gražina Poškienė sakė, kad nelengva prikalbinti ūkininkus organizuoti renginius jų fermose. „Šiemet pabandėme melžėjų konkursą organizuoti lauke. Į renginį atvažiavo ūkininkai iš aplinkinių seniūnijų, atsivežė savo darbuotojus. Pamatę, kaip organizuojamas renginys, galbūt kitais metais ir jie paseks Antano Duoblio pavyzdžiu. Šio ūkininko laukuose organizavome ir rajono artojų varžybas. Jis ne tik „užleidžia“ savo laukus, bet ir vaišingai priima atvykusius“, – savo klientą gyrė biuro vadovė.

„Paprašytas leisti savo valdoje organizuoti renginį, negalėjau atsisakyti. Biuro paslaugomis naudojuosi jau ne vienus metus. Konsultantės tvarko mano ūkio apskaitą, visada maloniai bendrauja,“– savo apsisprendimą komentavo ūkininkas.

Gera buvo pasidžiaugti darniu ūkininko Antano Duoblio, LŽŪKT konsultantų, Kretingos savivaldybės žemės ūkio skyriaus specialistų, seniūnijų darbuotojų darbu.

Konkursą „Geriausi melžėjai“ kasmet organizuoja Josifo Taco melžimo mokymo centro darbuotojai.

Kretingos r. biuro vadovė Gražina Poškienė, ūkininkas Antanas Duoblys ir jo sūnus Donatas džiaugiasi sėkmingu renginiu.

Rūpestingas būsimasis ūkininkas.

Antanui Duobliui dėkoja Josifo Taco melžimo mokymo centro vadovas Saulius Tušas.

 LŽŪKT informacija