LŽŪKT darbuotojos apdovanotos už nuopelnus Lietuvos kaimui

2016-09-14 06:08:23

Marijampolėje vykusio šventinio renginio metu žemės ūkiui nusipelniusiems žmonėms buvo įteikti ordinai ir medaliai „Už nuopelnus Lietuvos kaimui". Tarp jų net keturios Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojos.

Iškilmingo Marijampolės cukraus fabriko 85-mečio minėjimo metu žemės ūkiui nusipelniusiems žmonėms buvo įteikti ordinai ir medaliai.

Šeštą kartą teikiamus ordinus ir medalius „Už nuopelnus Lietuvos kaimui" įsteigė Aleksandro Stulginskio universitetas, ARVI, Baltijos agroverslo institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT).

Apdovanotos ordinais už nuopelnus Lietuvos kaimui

Jau tradiciniu tapusiame renginyje ordinai už rūpestį Lietuvos kaimu, atsidavimą, profesionalų žemės ūkio srities išmanymą, aktyvią veiklą įteikti LŽŪKT Kelmės rajono biuro vadovei, gyvulininkystės konsultantei Bronei Vaičiulienei ir Akmenės rajono biuro vadovei, ekonomikos konsultantei Zitai Vaišvylienei.

 Kelmės rajono biuro vadovė, gyvulininkystės konsultantė Bronė Vaičiulienė (kairėje) ir Akmenės rajono biuro vadovė, ekonomikos konsultante Zita Vaišvylienė apdovanotos ordinais.

Bronė Vaičiulienė darbo praktiką pradėjo 1986 m., iš jų 11 darbo metų skyrė žemės ūkiui, konsultuodama Kelmės rajono žemdirbius ir vadovaudama darniai dirbančiam biuro kolektyvui. Profesionali, žemdirbių, konsultantų gerbiama specialistė ne kartą apdovanota Konsultavimo tarnybos vadovų padėkos raštais, o 2009 m. ir 2015 m. už puikų darbą išrinkta Metų gyvulininkystės konsultante.

Kasmet už puikius darbo rezultatus apdovanojami ir Bronės Vaičiulienės vadovaujamo biuro konsultantai. Kelmės rajono biuro kolektyvas teikiamomis profesionaliomis konsultavimo paslaugomis rajono ūkininkams padeda siekti sėkmingo verslo. Atsižvelgiant į įgyvendintus planus, 2012 m. biuras pripažintas vienu geriausiu tarp visų LŽŪKT biurų.

Ekonomikos konsultantė Zita Vaišvylienė jau 33-ejus darbo metus skyrė žemės ūkiui, iš jų 20 metų žemės ūkio klausimais konsultuoja Akmenės rajono ūkininkus, teikia jiems verslo ekonomikos paslaugas, padeda įsisavinti ES paramą, puikiai vadovauja Akmenės rajono biuro kolektyvui. Ji yra aktyvi, iniciatyvi, pareiginga darbuotoja, žemdirbių švietėja ir naujovių propaguotoja.

Žemdirbių ir bendradarbių gerbiama specialistė ne kartą apdovanota Konsultavimo tarnybos vadovų padėkos raštais už nuoširdų ir profesionalų darbą. Darniai dirbantis Zitos Vaišvylienės vadovaujamas biuro kolektyvas yra įgijęs didelį rajono žemdirbių ir socialinių partnerių pasitikėjimą.

Zita aktyviai dalyvauja visuomeninėje, kaimo bendruomenių veikloje. Ji yra kredito unijos „Tikroji viltis“ ir Sablauskių kaimo bendruomenės „Žiburys“ valdybos narė.

Įteikti medaliai

Medaliais įvertintas Kupiškio rajono biuro ekonomikos konsultantės Aušros Petronytės ir žurnalo „Mano ūkis“ redaktorės Jurgitos Zaleckienės darbas kaimo labui.

Ekonomistė Aušra Petronytė darbo praktiką pradėjo 1993 m., iš jų 23-ejus darbo metus skyrė žemės ūkiui, konsultuodama Kupiškio rajono žemdirbius. Darbą Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio rajono biure pradėjo 1993 m., teikdama žemdirbiams ekonomikos paslaugas. Nuo 2008 m. paskirta vadovauti Kupiškio biuro kolektyvui. Ji 2007 m. nominuota geriausia Konsultavimo tarnybos ekonomikos konsultante.

Aušra Petronytė – viena pirmųjų ekonomikos konsultančių, akredituota ruošti verslo planus, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti „Sapard” programos finansine parama. Jos pagalbos ir patarimo tuomet kreipėsi net ir kitų šalies rajonų žemdirbiai. Aušra Petronytė įsitikinusi, kad konsultantų tikslas buvo ir lieka tas pats – kuo glaudžiau bendrauti su ūkininkais.

Aušra Petronytė (pirmoje eilėje, kairėje) su savo biuro komanda

Anot ekonomikos konsultantės, tie keliasdešimt darbo metų Kupiškio rajono biure buvo kaip ekranas, kuriame atsispindėjo viso biuro darbuotojų indėlis – kaip nedrąsi ūkininko svajonė tampa realybe. „Mes paprasčiausiai visi labai daug dirbame”, – sakė dažnai ūkininkų darbštuole tituluojama didelės patirties turinti konsultantė.
Profesionali žemdirbių, socialinių partnerių ir konsultantų gerbiama specialistė ne kartą apdovanota Konsultavimo tarnybos vadovų padėkos raštais. JI aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ valdybos pirmininkė. Kasmet už puikų darbą yra apdovanojami ir Aušros Petronytės vadovaujamo biuro konsultantai.

„Mano ūkis“ redaktorė Jurgita Zaleckienė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidžiamame žurnale „Mano ūkis“ redaktore pradėjo dirbti 1995 metais. Tais metais šis žurnalas ir buvo pradėtas leisti.
Jurgita yra viena iš profesionaliausių ne tik redakcijos, bet ir visos agromedijų aplinkos žurnalistų, nes ji yra kompetentinga, profesionaliai geba parengti įvairios agrotematikos straipsnius, apybraižas, fotoreportažus. Dabar Jurgita yra atsakinga už augalininkystės tematiką žurnale ir portale www.manoukis.lt, taip pat 2 kartus per metus rengia žurnalą „Mano gyvenimas“.

Šventiškai nusiteikusi Jurgita Zaleckienė (antra iš kairės) apdovanojimo ceremonijos metu

Žurnalistė ne tik išmano ir geba įsigilinti į naujausias technologijas bei moka meistriškai jas pristatyti žurnalo skaitytojas, bet ir puikiai valdo plunksną, jautriai piešdama ūkininkų gyvenimą per pastaruosius 20 nepriklausomos Lietuvos metų.

J. Zaleckienės publikacijos yra sulaukusios Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos apdovanojimų. 2014 metais ji tapo LŽS konkurso „Agromedijos žvaigždė“ laureate.

LŽŪKT informacija