Konsultavimo tarnyboje lankėsi žemės ūkio srities mokslininkai iš Krokuvos

2016-10-18 06:44:01

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba nuolat palaiko glaudžius santykius su šalies ir užsienio aukštojo mokslo institucijomis. Spalio 17 d. Konsultavimo tarnybos centrinėje buveinėje lankėsi Krokuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir agronomijos fakulteto dekanas prof. dr. A. Lepiarczyk ir fakulteto dėstytojų delegacija. Kartu su mokslininkais atvyko ir Lenkijos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Brwinowie padalinio Krokuvos biuro direktorius J. Bomba. Delegacijai vadovavo Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius doc. dr. J. Žukovskis.

Susitikimą pradėjo Konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja A. Šakickienė, pristatydama įstaigos atstovus: direktoriaus pavaduotoją R. Petraitį, Augalininkystės skyriaus vadovę D. Ruzgienę, Tyrimų ir plėtros skyriaus vadovę G. Kučinskienę. 

Direktoriaus pavaduotojas R. Petraitis kolegoms iš Lenkijos pristatė Konsultavimo tarnybos ištakas, teikiamas paslaugas, akcentuodamas, kad įstaigos konsultantai kartu su žemdirbiais dirba viso ūkio gamybos ciklo laikotarpiu. Jis plačiau pristatė elektronines paslaugas – kompiuterinę ūkio valdymo programą „e-GEBA“, integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymo sistemą IKMIS.

P. Petraitis užsienio delegaciją supažindino su EIP (Europos inovacijų partnerysčių) sistemos diegimo Lietuvoje procesu. Pristatė kartu su partneriais kuriamą EIP operacinę grupę  „Inovacijų vartai“. Tai labai sudomino svečius, kadangi lenkai susiduria su daug sunkumų EIP diegimo procese.

Lenkijos mokslo įstaigos atstovai domėjosi Lietuvos žemės ūkio situacija, klausė apie pokyčius ūkininkavimo struktūroje, šaliai atgavus nepriklausomybę. Juos domino smulkiųjų ir stambiųjų ūkių pasiskirstymas, gamybos sąlygos. Diskutuota apie Lietuvos dirvožemio derlingumą, jo tausojimo ir derlingumo atkūrimo priemones.

LŽŪKT inf.