Augalininkystės konsultantai informuos apie žieminių augalų pasėlių būklę

2016-10-21 06:13:09

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje intensyviai planuojami 2017 m. darbai. Aptarti svarbiausius kitų metų veiklos planavimo akcentus susirinko rajono biuruose dirbantys augalininkystės konsultantai.  Drauge su Augalininkystės skyriaus specialistais suderinti svarbiausi veiklos planavimo aspektai ir aktualiausi darbai. Vienas iš jų – žiemkenčių būklės nustatymas.

Operatyvi informacija sistemoje IKMIS

Šiuo metu rajonų biurų konsultantai klientų ūkiuose rengiasi pradėti žieminių rapsų ir žieminių kviečių pasėlių stebėjimą ir apie jų būklę informuoti žemdirbius. Duomenys apie ligas ir kenkėjus, pasėlių tankumą, piktžolių plitimą ir kt. bus operatyviai, kas savaitę, skelbiami informacinėje sistemoje IKMIS.  Stebėjimus skirtinguose rajonuose atliks 40 konsultantų.

Žiemkenčių būklės nustatymo metodiką priminė Augalininkystės skyriaus specialistai Giedrė Masliukovienė ir Karolis Urba.

Augalininkystės skyriaus specialistė Giedrė Masliukovienė praktinių mokymu metu

Pranešimą skaito Augalininkystės skyriaus specialistas Karolis Urba

Aptarti planai

Konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis apžvelgė konsultavimo paslaugų rinkos situaciją. Jis daugiau apsistojo ties augalininkystės paslaugomis ir analizavo potencialių klientų rajonuose didinimo galimybes.

Dabartinę augalininkystės konsultantų veiklos situaciją ir kitų metų veiklos planavimo akcentus, tardamasi su konsultantais, dėliojo Augalininkystės skyriaus vadovė Dijana Ruzgienė.

Su konsultantais bendrauja Augalininkystės skyriaus vadovė Dijana Ruzgienė

Susikaupę renginio dalyviai

Užsiminta apie Pasaulio artojų varžybas

Susirinkime kalbėjęs Konsultavimo tarnybos Augalininkystės skyriaus specialistas, Lietuvos artojų asociacijos prezidentas Alfonsas Malinauskas patvirtino, kad 2022 m. Lietuvoje vyksiančias Pasaulio artojų varžybas organizuos Konsultavimo tarnyba drauge su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru. Priešaky dideli darbai. Iki Pasaulinių varžybų reikėtų dar didesnį dėmesį skirti Lietuvos artojų pasiruošimui, skatinti juos dalyvauti Respublikinėse artojų varžybose.

LŽŪKT informacija