Siekiama stiprinti pažengusių ūkininkų gebėjimus

2016-11-18 12:15:13

Šiandien Konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) specialistai nuotoliniu būdu dalyvavo susitikime su projekto „Pažengusių ūkininkų gebėjimų stiprinimas“ (SKIFF) vadovais iš Graikijos. Buvo aptartos kuriamos programos, jų turinys, planuojamas partnerių susitikimas Lietuvoje kitų metų pavasarį.

Siekdama padėti žemdirbiams stiprinti savo gebėjimus ir tobulinti žinias, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) drauge su partneriais iš Graikijos, Turkijos ir Olandijos nuo 2015 m. rugsėjo įgyvendina projektą „Pažengusių ūkininkų gebėjimų stiprinimas“ (SKIFF).

Bendradarbiaujant siekiama sukurti darnią, įvairiakalbią mokymo programą, kuri apimtų šešias svarbias temines sritis: ekologinį ūkininkavimą, kaimo plėtrą, žemės ūkio rinkas, ūkio valdymą, ekonomiką, grįstą biotechnologijomis, informavimo ir komunikavimo technologijas žemės ūkyje.

LŽŪKT pagrindinė veikla projekte yra susijusi su e-mokymais ūkio valdymo ir informavimo, komunikavimo technologijų srityse. Įstaigos specialistai kuria du mokymo modulius. Taip pat prisidės ir prie ruošiamos ekologinio ūkininkavimo programos, už kurią atsakingos Graikijos (Computer Technology Institute & Press Diophantus  ir Evropaiko Institouto  Exelixis kai Oloklirosis) ir Turkijos (Turkish Ministry of Food, Agriculture and Livestock ir MKV International Consulting) organizacijos.

Su kaimo plėtra, žemės ūkio rinkomis ir žemės ūkio technologijomis susijusias programas įsipareigojo paruošti minėtos Graikijos organizacijos, ekonomikos, grįstos biotechnologijomis, bei ECVET sistemos gaires paruošti patikėtos partneriams iš Olandijos (Blankcon).

Kaip projekto partnerė, LŽŪKT dalyvaus visuose e-mokymo kursuose.

***

Pirmajame SKIFF projekto partnerių susitikime, vykusiame 2016 m. vasarį Graikijoje, Patra mieste, vadovaujantis projektui Graikijos Kompiuterinių technologijų ir spaudos institutas  (Computer Technology Institute &Press Diophantus) pristatė elektroninių mokymų platformą „Moodle“. Šioje platformoje esančiomis mokymo programomis galės naudotis studentai, mokytojai, ūkininkai, administratoriai ir vadybininkai.

Visos mokymo programos bus parengtos kiekvienos šalies gimtąja kalba, o po to išverstos į anglų kalbą. Projekto partneriai į gimtąją kalbą išverstas mokymo programas pritaikys prie savo šalies situacijos ir aktualijų.

Elektroninėje mokymų platformoje „Moodle“ kiekvienas projekto partneris turės ištestuoti ne mažiau kaip 200 vartotojų. Parengtos mokymo programos į LŽŪKT sukurtą IKMIS – integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą – bus įkeltos tik pabaigus projektui (2018 m. kovą).

Iš viso numatyti 3 partnerių susitikimai. Antrasis planuojamas Vilniuje 2017 m. kovo 14–15 d., baigiamasis – Ede mieste, Olandijoje.

Kiekvieno partnerio šalyje turės įvykti 2 sklaidos renginiai. Pirmasis turėtų būti organizuotas parengus medžiagą ir būtų skirtas potencialiems klientams, kitas – įgyvendinus tikslus.

Projektas finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis http://www.erasmus-plius.lt/.

Nuorodos:

CTI projects http://colsrv.cti.gr/

Moodle platforma http://class.future-farmer.eu/

Skills for future farmers http://future-farmer.eu/

Naujienas stebėkite projekto socialiniame tinkle
https://www.facebook.com/future.farmer.eu/

Nuotoliniu būdu projekto partneriai aptarė įgyvendinamų darbų eigą

LŽŪKT informacija