Aptarė ŪADT projekto įgyvendinimo darbus ir apskaitos aktualijas

2016-12-01 12:42:01

Lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymo centre „Agroakademija“ vyko kasmetinis seminaras „Ūkių apskaitos duomenų surinkimas ir metodinė analizė“. Aptarti ŪADT projekto darbai ir apskaitos aktualijos.

Seminare Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyriaus ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai aptarė, kaip vyko Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) tyrimo darbai 2016 m. ir kas laukia 2017 metais.

Renginyje dalyvavo per 200 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio rajonų biuruose dirbančių ūkio apskaitos ir verslo ekonomikos konsultantų, teikiančių apskaitos paslaugas ir pildančių Ūkio apskaitos duomenų tinklo anketas.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių veiklos rezultatų tyrimo skyriaus l. e. p. vadovė Rima Daunytė sakė, kad ŪADT įgyvendinimo darbai 2016 m. vyko sklandžiai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantai iki 2016 m. liepos 1 d. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui pateikė 1305 ūkininkų ūkių duomenis.

„Nors Europos Komisijos ŪADT sistema pradėjo funkcionuoti rugpjūčio viduryje, Lietuva iki rugsėjo pabaigos sėkmingai pateikė 2015 apskaitos metų respondentinių ūkių duomenis. Taigi 2015 apskaitos metų atrankos planas pagal ūkininkavimo tipus ir pagal ekonominį dydį buvo idealiai įgyvendintas“, – bendro darbo rezultatu džiaugėsi Rima Daunytė.

Drauge su ja seminare dalyvavo Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių veiklos rezultatų tyrimo skyriaus specialistai Artūras Aidukas, Andrej Jedik, Jūratė Grigalienė, Renata Būdvytienė ir Rita Ragaišytė. Su jais dažniausiai tenka bendrauti rajonų biurų konsultantams, teikiantiems į ŪADT savo rajonų ūkių duomenis.

Vienas iš svarbiausių klausimų seminare buvo 2016 apskaitos metų respondentinių ūkių duomenų pateikimas į ŪADT. Kaip vyks darbas, į ką konsultantai turėtų atkreipti didesnį dėmesį, pristatė Rima Daunytė ir ŪADT duomenų surinkimo programos kūrėjas Artūras Aidukas.
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vyriausioji apskaitos specialistė Lina Minkevičienė supažindino konsultantus su ŪADT projekto įgyvendinimo 2017 m. planu.

Duomenys į ŪADT renkami remiantis apskaitos informacija, todėl seminare buvo apžvelgtos apskaitos, mokesčių aktualijos ir pasikeitimai nuo 2017 metų. Aktualius klausimus su konsultantais aptarė Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė ir specialistės Rita Dabkuvienė, Edita Kiuberienė, Živilė Kuprienė.
Apie darbo kodekso pakeitimus 2017 m. kalbėjo Personalo skyriaus specialistės Rita Petraitytė ir Jolita Aksenavičiūtė.
Šis kasmet organizuojamas seminaras – svarbus renginys ūkių apskaitą tvarkantiems konsultantams. Jo metu įgytos žinios padės sėkmingiau atlikti 2017 m. darbus.

Rima Daunytė dėkojo konsultantams už profesionaliai atliktą darbą

Atidūs seminaro dalyviai

Su gausiu konsultantų būriu bendrauja Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė

Graži tradicija – bendrame renginyje pasveikinti jubiliatus.  Sveikina (iš kairės) vyriausioji  apskaitos specialistė Lina Minkevičienė ir Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė

LŽŪKT informacija