Įgyvendinami Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės projektai

2017-01-26 12:28:23

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) drauge su kitais partneriais bendradarbiauja su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU) įgyvendinat du Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių projektus „Konkurencingas ūkis“ ir „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“.

LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis, direktoriaus pavaduotojai Asta Šakickienė ir Rimtautas Petraitis, Technologinių paslaugų skyriaus vadovas Deividas Juodis ir specialistai Daiva Gurauskienė, Karolis Urba, Artūras Katinas dalyvavo ASU vykusiame EIP veiklos grupės susirinkime. Jame aptarti EIP programos pagrindiniai tikslai, projektų įgyvendinimo ir administravimo ypatumai, ūkininkų poreikiai ir lūkesčiai, susiję su įgyvendinamais projektais.

Burtis į EIP grupes skatina ateities iššūkiai ūkiams

Pranešimą apie konsultavimo institucijų vaidmenį ir lūkesčius įgyvendinant inovacijų projektus skaitė direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis. Jis akcentavo, kad ūkininkus, mokslininkus ir konsultantus burtis į EIP grupes skatina ateities iššūkiai ūkiams. Inovacijos ir investicijos į jas būtinos sprendžiant žemės ūkio gamybos efektyvumo, aplinkosaugos problemas. Taigi mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos skatinimas žemdirbių ūkiuose, demonstruojant moksliškai pagrįstų technologijų taikymo gamyboje aplinkosaugos ir ekonominę naudą – naujas požiūris, skatinantis mokslininkus atlikti tyrimus ūkiuose, o ūkininkus – diegti tyrimais pagrįstas inovatyvias technologijas.

Pasak R. Petraičio (pranešėjas), žemės ūkio konsultantai yra grandis, jungianti mokslą, švietimą, valstybės institucijas su ūkiais ir įmonėmis. Gerų rezultatų galima pasiekti tik bendradarbiaujant.

LŽŪKT įgyvendinamas EIP projektas

Direktoriaus pavaduotojas kalbėjo ir apie LŽŪKT įgyvendinamą EIP projektą „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų vartai“. Šio projekto tikslas –tobulinti ir plėtoti Lietuvos žemės ūkio žinių kaupimo ir perdavimo sistemą su tam pritaikyta infrastruktūra, kuri sudarytų sąlygas išbandyti, diegti, kaupti ir demonstruoti inovatyvias žemės ūkio technologijas ir paslaugas (ypatingai tiksliojo ūkininkavimo srityje), ugdyti žemdirbių kompetencijas tiksliojo ūkininkavimo srityje bendradarbiaujant mokslo, verslo ir konsultavimo institucijoms.

Daugiau skaitykite čia.

LŽŪKT informacija