Augalininkystės konsultantas A. Mažeika – Lietuvos agronomų sąjungos Garbės narys

2017-07-17 10:25:41

Aleksandro Stulginskio universitete minint Agronomų dieną, LŽŪKT Telšių rajono biuro augalininkystės konsultantui Antanui Mažeikai suteiktas Lietuvos agronomų sąjungos Garbės nario vardas.

Antanas Mažeika LŽŪKT augalininkystės konsultantu dirba nuo 2003 m., ilgą laiką jis vadovavo Telšių r. biurui. Jį gerai žino ir gerbia Telšių r. ūkininkų, kurių pasitikėjimą konsultantu rodo didelis konsultuojamų klientų skaičius, mokymų, lauko dienų dalyvių atsiliepimai. Antanas Mažeika savo darbinėje veikloje išmintingai derina agronomo ir žemėtvarkininko kompetencijas, rūpinasi, kad rajono ūkininkai teisingai deklaruotų pasėlius ir atitiktų visus reikalavimus išmokoms už juos gauti.

Pasak nominuojamo agronomo veiklą pristačiusio LŽŪKT direktoriaus Edvardo Makelio, LAS Garbės nario nominacijos Antanas Mažeika nusipelno dėl ilgamečio, aktyvaus, kruopštaus, prieš ūkininkus itin sąžiningo agronomo, konsultanto darbo.

Antaną Mažeiką (trečias iš kairės) sveikina LAS pirmininkė Giedrė Butkienė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis

LŽŪKT informacija