Mėsinės galvijininkystės panoramoje pristatytos LŽŪKT teikiamos gyvulininkystės paslaugos

2017-09-11 12:44:40

Į rugsėjo 8–9 d. Lazdijų hipodrome (Buktos k., Lazdijų r.) vykusią specializuotą mėsinių galvijų parodą „Mėsinės galvijininkystė PANORAMA 2017“ susirinko mėsinių galvijų augintojai iš Lietuvos ir užsienio, mokslininkai ir konsultantai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Lazdijų r. biuro konsultantės ir gyvulininkystės specialistai parodoje pristatė mobilią gyvulininkystės laboratoriją, susitiko su žemdirbiais, konsultavo, kaip planingai siekti efektyvesnių ūkio veiklos rezultatų, kaip gerinti gyvulių sveikatingumą, reprodukciją, šėrimo ir laikymo sąlygas.

Parodą sėkmingai jau antrus metus iš eilės organizuoja Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (LMGAGA) su Žemės ūkio rūmais, Lazdijų r. savivaldybe bei VšĮ Darbo vietų kūrimo fondu. Pasak Lauros Mišeikienės, LMGAGA viceprezidentės, šiemet renginys įgijo simbolinį pavadinimą „Mėsinės galvijininkystės panorama“, nes žodis „panorama“ yra talpus. Jis aprėpia visą platų parodos turinį: skirtingų veislių gyvulių ekspoziciją, seminarus, praktinius mokymus, konsultavimą, mokslo naujienas, sukauptos patirties sklaidą.

Į Lazdijus ši paroda atkeliavo ne atsitiktinai, nes Lazdijų rajono savivaldybė – vienintelė Lietuvoje iniciavo aubrakų veislės mėsinių galvijų auginimo projektą, kuris tinkamas vystyti mažiau palankiose ūkininkauti Lazdijų rajono vietovėse. Be to, rajonas šiuo metu gali pasidžiaugti turintis daugiau kaip 20 veislinių galvijų augintojų, kurių ūkiuose ganosi aubrakai, limuzinai, angusai, galovėjai, hailendai, gausus būrys užsiima mėsinių veislių mišrūnų galvijų auginimu. „Mėsinės galvijininkystės sektorius Lazdijų rajone per pastaruosius metus ženkliai išsiplėtė. Tą patvirtina ir žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys. Remiantis jais, mėsinių galvijų skaičius Lazdijų rajone per maždaug ketverius metus išaugo daugiau kaip trimis tūkstančiais. Tikiu, kad didelio susidomėjimo sulaukianti specializuota mėsinių galvijų paroda prisidės dar labiau populiarinant mėsinę gyvulininkystę tiek Lazdijų rajone, tiek visoje Lietuvoje ir paskatins drąsiai imtis perspektyvaus mėsinės galvijininkystės verslo“, – sakė Artūras Margelis, Lazdijų rajono savivaldybės meras.

LŽŪKT stende sutinkami esami ir būsimi klientai

Dvi dienas į parodą vykę gyvulininkystės ūkių šeimininkai gausiai lankė ir LŽŪKT stendą. Čia buvo pristatomos mobilios gyvulininkystės laboratorijos paslaugos: galimybė  išsitirti gyvulių sveikatingumą (kraujo, šlapimo tyrimai), pieno kokybės rodiklius, ūkio pašarų bazę, nustatyti ankstyvą veršingumą, su specialistais pasitarti reprodukcijos gerinimo klausimais, įvertinti melžimo įrangos tinkamumą ir gyvulių laikymo sąlygas. Žemdirbiai buvo konsultuojami ir ES paramos įsisavinimo klausimais. Kiekvienas gyvulininkystės ūkio šeimininkas galėjo dalyvauti loterijoje. Prizas-dovana: nemokamas pašarų tyrimą ūkyje ir subalansuoto šėrimo plano sudarymas.

Pabendrauti, pasidomėti naujovėmis į renginį atvyko ne vienas LŽŪKT Lazdijų r. biuro  klientas. Vienas jų – 12 metų LŽŪKT paslaugomis besinaudojantis Vilius Grušauskas. Jis yra vienas iš 20 veislinių galvijų augintojų Lazdijų rajone, jau 11 metų auginantis limuzinų veislės galvijus. „Limuzinų veislės galvijus auginti pasirinkau todėl, kad jie nereiklūs pašarui. Mano ūkyje šarolė veislės galvijams būtų per sunku, nes žemė – smėlis ir žvyras, o limuzinai puikiai išgyvena. Kaip jų augintojas, veislę vertinu puikiai. Galvijai nereiklūs pašarui, auga greitai, didelė mėsos išeiga, mėsa geros kokybės. Per gerą dešimtmetį išbandžiau galvijus auginti intensyviai ir ekstensyviai. Jei augini jaučius veislei labai intensyviai, jie augs greitai, bet kaulai nespės stiprėti. Keletą metų ir aš taip auginau, bet pamačiau, kad yra problemų, tai atsisakiau tokio auginimo būdo. Kombinuotų pašarų neperku, vien tai, kas natūraliai užauginta. Laukuose užaugę savi grūdai, šienainis, šienas arba mišinys. Tuomet ir gyvulys auga kitaip – auga greitai, bet jo kaulai būna stiprūs“, – sako Vilius Grušauskas.

Šiuo metu bandoje yra 37 galvijai. Veislines telyčias ūkininkas parduoda rajono ūkininkams, kitus galvijus – mėsai. Anot Viliaus, džiugu, kad mėsinė gyvulininkystė Lietuvoje vis labiau puoselėjama, tačiau gyvulį reikia ne tik užauginti, bet sugebėti kuo pelningiau parduoti. Vis tik savo veikla jis sakosi esąs patenkintas ir dirbs tol, kol galėsiąs.

Vilius Grušauskas su LŽŪKT Lazdijų r. biuro konsultantėmis bendradarbiauja daugiau kaip dešimtmetį. „Esu patenkintas, kad tokia Konsultavimo tarnyba yra ir kitiems rekomenduoju. Konsultavimo tarnyba – naujovių, žinių ir puikaus aptarnavimo įstaiga“, – teigė Vilius

Anot ūkininko, kasdieniuose darbuose labai pagelbėja ir LŽŪKT Lazdijų r. biuro konsultantės. Bendradarbiauti Vilius su LŽŪKT konsultantais  pradėjo prieš gerą dešimtmetį, kai tik ūkį užregistravo 2005 metais. „Nuo to laiko ir naudojuosi teikiamomis paslaugomis, nors konsultantai ir pasikeitė. Tuomet dalyvavau jaunojo ūkininkų įsikūrimo programoje, kurią sėkmingai įgyvendinome. Daug yra naudingų patarimų, malonus aptarnavimas. Juk visko negali sugebėti atlikti vienas. Ūkininkas dirba ūkyje, o  kitus darbus turi atlikti specialistai, kurie geriau išmano“, – abipusiai naudingu bendradarbiavimu neabejoja Vilius Grušauskas. – Džiugu, kad Konsultavimo tarnybos biurai yra visoje Lietuvoje. Jei viename biure nėra specialisto, tai būtinai pagelbės kito rajono konsultantas. Tave visur priima, išklauso ir padeda.“

Anot LŽŪKT Lazdijų r. biuro vadovės Jolitos Rasimavičiūtės, Vilius – labai žingeidus ūkininkas, nuolat lankosi  mokymuose, seminaruose, dalyvauja arimo varžybose ir kituose biuro organizuojamuose renginiuose.  

Vilius Grušauskas ir LŽŪKT Lazdijų r. biuro vadovė Jolita Rasimavičiūtė mėsinių galvijų parodoje

Šiuo metu Lazdijų r. biure dirba ūkio apskaitos konsultantės, kurios rengia ir administruoja verslo planus – Jolita Štrimaitė, Vilma Liudvinavičiūtė bei biuro vadovė ir augalininkystės konsultantė Jolita Rasimavičiūtė.

LŽŪKT dirba dėl Lietuvos žemdirbių. Teikia jiems ūkio apskaitos, augalininkystės, gyvulininkystės, verslo ekonomikos, miškininkystės, darbų saugos paslaugas, organizuoja įvairius mokymus. Taigi į biuro konsultantes Lazdijų r. ūkininkai gali keiptis visais išvardintų sričių klausimais, nepriklausomai nuo to, ar biure yra tos srities konsultantas. Paslaugas suteiks kiti LŽŪKT specialistai. Lazdijų r. biuro konsultančių komanda klientų laukia naujose patalpose (M. Gustaičio g. 3-101). Videoreportažą apie Lazdijų r. biure teikiamas paslaugas žiūrėkite čia.

Iš kairės: LŽŪKT gyvulininkystės ekspertas Vytas Gudaitis, LŽŪKT Lazdijų r. biuro augalininkystės konsultantė Jolita Rasimavičiūtė, Benius Rūtelionis, LŽŪKT Skuodo r. biuro gyvulininkystės konsultantė Karolina Mitkuvienė, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ir Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis

Akimirkos iš renginio

LŽŪKT Lazdijų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas, Vilma Liudvinavičiūtė klientus konsultavo ir parodoje

LŽŪKT vyresn. gyvulininkystės specialistas Vidas Tolevičius pristatė mobilios gyvulininkystės laboratorijos teikiamas paslaugas

LŽŪKT gyvulininkystės ekspertas Vytas Gudaitis (viduryje) bei Konsultavimo ir produktų valdymo skyriaus vadovė Reda Milčiuvienė su klientais 

LŽŪKT Lazdijų r. biuro ūkio apskaitos konsultantės, teikiančios ir verslo ekonomikos paslaugas, Vilma Liudvinavičiūtė (kairėje) ir Jolita Štrimaitė atsakė ne į vieną kliento klausimą

LŽŪKT informacija