komerciniai Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimas, kodas 296162067, trukmė 8 akad. val., Kauno r.

2017.03.01, 8:30 val.

Dalyviai: Ūkininkai, jų partneriai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla, įregistravę žemės ūkio ar miškų valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Rengėjai: VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno rajono biuras
Vieta: LŽŪKT Kauno r. biuras (Mokymų klasė), ASU IV rūmai, Universiteto g. 8a , Akademija, Kauno r.
Pasiteirauti tel. 8 640 23 679