Naujienos

LŽŪKT inovatyvios paslaugos pristatytos tarptautinei bendruomenei

  2021-09-24

Rugsėjo 21 – 23 dienomis VDU Žemės ūkio akademijoje vyko net keli svarbūs renginiai: 10-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Kaimo plėtra 2021: tvarios bioekonomikos ir klimato kaitos iššūkiai“ ir Verslo forumas. Kelių dienų renginiuose dalyvavo ir inovatyvias paslaugas pristatė Konsultavimo tarnybos specialistai.

Verslo forume pristatytos Konsultavimo tarnybos sukurtos skaitmeninės priemonės: atnaujinta integruota augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema (IKMIS 2 platforma), kuri tarptautinėje parodoje „Ką pasėsi‘21“ įvertinta medaliu, Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema (TITRIS), renkanti, viešinanti ir kaupianti taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų duomenis, kurie potencialiai gali prisidėti prie efektyvesnio, tvaresnio, aplinką tausojančio ūkininkavimo. Taip pat renginių dalyviai supažindinti su kokybiškomis, klientų poreikius ir lūkesčius atitinkančiomis tiksliojo ūkininkavimo paslaugomis (kintamos normos tręšimo planais, parengtais paėmus ir ištyrus dirvožemio ėminius; mobilios gyvulininkystės laboratorijos specialistų teikiamos paslaugomis; laboratoriniais vandens ir dirvožemio tyrimais).

Vykusios konferencijos plenarinėse ir paralelinėse sesijose pranešimus skaitė kolegos iš Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos, Turkijos ir Lietuvos, diskutuota apie kaimo plėtrą, bioekonomikos uždavinius ir inovacijas, dalintasi novatoriškomis idėjomis, patirtimi ir mokslinių tyrimų rezultatais. Štai LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai jau kelerius metus tiria kalendros ir rozmarino ekstrakto kaip natūralios augalų apsaugos nuo pagrindinių augalų ligų priemonę. Rezultatai, pasak mokslininkų, džiuginantys ir perspektyvūs. Kita VDU ŽŪA mokslininkų pristatyta alternatyva cheminėms augalų trąšoms – organinė trąša iš mėsos ir kaulų su biologiniais preparatais, siekiant ne tik pagerinti dirvožemio ir augalo produktyvumą, bet ir prisidėti sprendžiant maisto švaistymo problemą.

Renginiuose dalyvavo Konsultavimo tarnybos komanda: Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo vadovas Saulius Cironka, IT vadovė Ilma Rimkevičienė, Inovacijų paramos tarnybos (IPT) vadovė Laura Girdžiūtė, inovacijų paramos specialistė Dovilė Petkevičienė ir TUC augalininkystės specialistė Erika Bindokaitė .

IPT specialistės dalyvavo susitikime su VDU ŽUA ir Turkijos universitetų atstovas, kur buvo aptartos galimybės ir idėjos dėl bendradarbiavimo vystant, plėtojant bioekonomiką, Žaliąjį kursą žemės ūkio ir maisto sektoriuose, dalijantis gerąja praktika ir dalyvaujant ateities bendruose projektuose.

LŽŪKT inf.