Ūkio vertinimas

Paslauga teikiama ūkiams, gaunantiems Europos Sąjungos paramą, kai jiems taikomi valdymo, gerosios agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei kiti reikalavimai.

Paslaugą teikia akredituoti ir kvalifikuoti augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos konsultantai ir specialistai.

Kompiuterine „Ūkio vertinimo programa“ metodiškai, nuosekliai, pagal sudarytą planą įvertinama ūkio situacija.

Įvertinama ir konsultuojama dėl ūkyje privalomų apskaitos dokumentų, formų, instrukcijų, registravimo žurnalų ir kitų dokumentų pildymo, tinkamo sutvarkymo.

Ūkio vertinimas yra ūkiui taikomų sankcijų ir nuoskaitų prevencija – nurodžius neatikimus valdymo, aplinkosaugos ir kitiems reikalavimams ir juos panaikinus, išvengiama nemalonumų atsakingų institucijų patikros metu.  

Klientui suteikiama naujausia informacija apie pasikeitusius teisės aktų reikalavimus.

Kontaktai