Naujienos

Apie TITRIS projekto „Agri Renaissance“ socialinių partnerių susitikime

  2022-02-28

Konsultavimo tarnybos specialistės pristatė TITRIS Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame „Interreg Europe“ programos „Agri Renaissance“ projekto socialinių partnerių susitikime.

Šiandien Nacionalinė mokėjimo agentūra organizavo „Interreg Europe“ programos „Agrirenaissance“ projekto socialinių partnerių susitikimą. Jame dalyvaujančios Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje veikiančios Inovacijų paramos tarnybos vadovė Laura Girdžiūtė ir projektų administravimo specialistė Monika Dmukauskienė pristatė taikomųjų inovacijų ir tyrimų rezultatų informacinę sistemą TITRIS, kurioje pateikiama naudinga informacija apie sukurtas ir taikomas žemės ūkio inovacijas.

„Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos strateginiame plane labai didelis dėmesys skiriamas inovacijoms, žinių kaupimui, dalijimuisi jomis, taip pat žinių ir inovacijų sistemos plėtojimui. Manau kad „Agri Renaissance“ ir TITRIS platformos kuo puikiausiai atspindi ir įgyvendina šiuos esminius principus. Tai reiškia, kad tiek mokslininkai, tiek verslas, tiek kiti žemės ūkio žinių informacinės sistemos (ŽŪŽIS) dalyviai turi kolaboruotis, bendradarbiauti, kurti inovacijas, naujus produktus. Dar labai svarbu viešinti žinias, dalintis patirtimi. Prie to ir prisideda tos dvi platformos. Nuo praeitų metų pabaigos TITRIS tapo valstybine sistema, kurią koordinuoja ir kuruoja Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Neseniai baigėme plėtros darbus“,– sakė Inovacijų paramos tarnybos vadovė L. Girdžiūtė.

Projektų administravimo specialistė M. Dmukauskienė akcentavo, kad taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinėje sistemoje TITRIS kaupiami duomenys, kurie yra naudingi siekiant efektyvesnio, tvaresnio ir aplinką tausojančio ūkininkavimo. Sistema sukurta 2019 m., dabar atnaujinta. Dvikalbėje sistemoje pagal žemės ūkio sritis suskirstytos inovacijos skelbiamos lietuvių ir anglų kalbomis. Naujiena – idėjų mugė. Čia galima rasti ir įkelti susistemintus skelbimus, ieškoti bendradarbiavimo partnerių.

Nuotolinio renginio metu apie „Agri Renaissance“ projekto rezultatus kalbėjo NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė, socialiniai partneriai.

 „Įgyvendindami „Agri Renaissance“ projektą, daug diskutavome su socialiniais partneriais. Galima sakyti, kad ir Konsultavimo tarnybos sukurta sistema TITRIS buvo netiesioginė šių diskusijų išdava“, – sakė G. Beniulienė.