Ekonomika

Jau 30 metų dirbame kartu su žemdirbiais. Nuo SAPARD programos pradžios rengiame ir padedame įgyvendinti verslo planus ES paramai gauti, todėl turime daug patirties ir kompetencijų šioje srityje.

Administruojame verslo planus, organizuojame pirkimų konkursus arba apklausas, rengiame pirkimų dokumentus, mokėjimų prašymus, užpildome banko arba kredito unijos paraiškas, galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, užbaigtų projektų metines ataskaitas, atliekame ūkio ekonominio gyvybingumo vertinimą.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas 

2024 m. paraiškų rinkimo grafikas

Kontaktai

Įvertinkite mus