Ekonomika

Jau beveik 25-erius metus dirbame kartu su žemdirbiais. Nuo SAPARD programos pradžios esame parengę ir padėję įgyvendinti daugiau kaip 10 000 verslo planų ES paramai gauti, todėl turime didelės patirties ir kompetencijų šioje srityje.

Rengiame verslo planus ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.

Administruojame verslo planus, organizuojame pirkimų konkursus arba apklausas, rengiame pirkimų dokumentus, mokėjimų prašymus, užpildome banko arba kredito unijos paraiškas, galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, užbaigtų projektų metines ataskaitas, atliekame ūkio ekonominio gyvybingumo vertinimą.

Kontaktai