Darbų ir priešgaisrinės saugos paslaugos

Ūkio ar įmonės situacijos įvertinimas ir konsultacijos, ką reikėtų daryti, kad ūkis atitiktų visus darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Parengiami privalomi vidiniai norminiai dokumentai (instrukcijos, įsakymai, pareiginiai nuostatai ir kt.).

Instruktuojami darbuotojai.

Dalyvaujama nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuojama visais rūpimais darbų ir priešgaisrinės saugos klausimais.

Atliekama tęstinė ūkio ar įmonės priežiūra.

Dėl paslaugų kreipkitės el. paštu [email protected], tel.: +370 649 43 020. 

Įvertinkite mus

Kontaktai