Tręšimo planavimas

Tręšimo planai rengiami atsižvelgiant į ūkio dirvožemio agrocheminę sudėtį (paimami ir ištiriami dirvožemio ėminiai) ir auginamų augalų maisto medžiagų poreikį. 

Tręšimo rekomendacijos planuojamam žemės ūkio augalų derliui užauginti rengiamos siekiant mažiausių sąnaudų ir išsaugant dirvožemio derlingumą. Klientai tiksliai žinos, kokių trąšų ir kiek reikia įsigyti, galės planuoti išlaidas.

Tręšiant organinėmis trąšomis, apskaičiuojamas minimalus šių trąšų skleidimo plotas. 

Tręšimo planas atitinka aplinkosaugos reikalavimus, todėl nebus pritaikytos sankcijos išmokoms ar administracinės baudos.

Video

Įvertinkite mus

Kontaktai