Mokymų programos

Mokymai visuose Lietuvos rajonuose organizuojami pagal šias mokymo programas:

 1. Kompleksinės paramos reikalavimai, kodas 296162023, trukmė 10 akad. val.
 2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, kodas 296185007, trukmė 18 akad. val.
 3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, kodas 296185010, trukmė, 10 akad. val.
 4. Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, kodas 396131406, trukmė 24 akad. val.
 5. Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje, kodas 296186202, trukmė 16 akad. val.
 6. Žiemkenčių auginimo technologijos įtaka augalų žiemojimui,  kodas 296162024, trukmė 16 akad. val.
 7. Žalienų tvarkymas prekiniame pieno ūkyje, kodas 396162006, trukmė 24 akad. val.
 8. Melioracijos pagrindai ir melioracijos įrenginių priežiūra, kodas 396185011, trukmė 8 akad. val.
 9. Ūkininkavimas hidrografiškai jautriose (rizikos vandens telkinių) teritorijose, kodas 296185015, trukmė 8 akad. val.
 10. Konservuotų stambiųjų pašarų gamyba ir galvijų racionų sudarymo principai, kodas 396162124, trukmė 8 akad. val.
 11. Mėsinių galvijų auginimas ir veisimas, kodas 396162110, trukmė 32 val.
 12. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa, kodas 296162003, mokymosi trukmė 16 akad. val.
 13. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa, kodas 296162067, trukmė 8 akad. val.
 14. Augalų apsaugos produktų platintojų mokymo programa, kodas 396262009, trukmė 14 akad. val.
 15. Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa, kodas 396162010, trukmė 6 akad. val.
 16. Finansinių ataskaitų duomenų naudojimas ūkininko ūkio valdymo sprendimams priimti
  kodas 396134412, trukmė 8 akad. val.
 17. Atliekų tvarkymas ūkininko ūkyje, kodas 296185014, trukmė 8 akad. val.
 18. Pievų, ganyklų įrengimas ir priežiūra, kodas 296162027, trukmė 8 akad. val.

 Turite klausimų, pasiūlymų ar nerandate Jums reikalingos mokymo programos, rašykite
el. paštu ingrida.babenskiene@lzukt.lt