BDAR paslaugos

Ūkio ar įmonės įvertinimas dėl atitikimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams.
BDAR atitinkančių organizacinių dokumentų parengimas.
Dėl paslaugų kreipkitės el. paštu audrone.kirijenkiene@lzukt.lt, tel.: 8 649 43 020