Verslo projektų ES paramai gauti administravimas

Konsultantai stebi projekto įgyvendinimo rodiklius, rengia ataskaitas, paaiškinimus, prašymus, vertina ūkio gyvybingumą, primena apie įsipareigojimus, padeda išvengti sankcijų.

Atliekami verslo projektų ES paramai gauti administravimo darbai: organizuojami pirkimai ir rengiami dokumentai; rengiami mokėjimo prašymai; užpildomos banko paraiškos ir parengiami verslo planai paskolai gauti; užpildomos galutinės projekto įgyvendinimo ir užbaigtų projektų metinės ataskaitos, įvertinamas ūkių ekonominis gyvybingumas.

Atstovaujama klientams bendradarbiaujant su išorinėmis institucijomis, įstaigomis, įmonėmis (NMA, bankais, kredito unijomis, technikos pardavėjais).  

2024 m. paraiškų rinkimo grafikas

Įvertinkite mus

Kontaktai