Ūkinių gyvūnų bandos valdymas

Gyvulių bandos judėjimo tvarkymas

Paslauga teikiama visiems pieno ir mėsinių galvijų ūkių savininkams. Taip pat klientams, laikantiems kitus ūkinius gyvūnus (avis, žvėrelius ir pan.). 

Užsakius šią paslaugą ir pasirašius sutikimą dėl duomenų perdavimo, iš valstybinių registrų gaunami visi reikalingi duomenys, kurie automatiškai perduodami kliento ūkio buhalterinę apskaitą tvarkančiam konsultantui. Paslauga gali būti teikiama nuotoliniu būdu.

Tikslas – sudaryti gyvulių judėjimo mėnesinę ataskaitą su visais ūkio buhalterinei apskaitai reikalingais duomenimis (gyvulių gimimai, kritimai, pardavimai, svoriai, priesvoriai ir kt.).

Naudojantis šia paslauga, klientui nereikia pačiam tikrinti, ar gaunami iš Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų bazės (ŽŪKVC) duomenys apie gyvulių judėjimą yra tikslūs ir sutampa su ūkyje vykstančiu gyvulių judėjimu.

Teikiantis paslaugą konsultantas  mato, ar klientas pagal reikalavimus registruoja gyvulių įvykius. Apie pastebėtus neatitikimus praneša klientui. Tai jam padeda išvengti piniginių nuoskaitų ir laiku pataisyti neatitikimus.

Pašaro kiekio skirtingoms gyvulių grupėms apskaičiavimas

Paslauga teikiama pieno ir mėsinių galvijų ūkių savininkams, pagal poreikį – laikantiems kitų  ūkinių gyvūnų.

Pagal turimas žemės ūkio naudmenas ar naudojamą ūkyje racioną paskaičiuojamas reikalingas pagaminti pašarų kiekis ir  sušėrimo normas (kas ketvirtį) skirtingoms gyvulių amžiaus grupėms. 

Užsakius šią paslaugą ir pasirašius sutikimą dėl duomenų perdavimo, iš valstybinių registrų gaunami visi reikalingi duomenys.

Paskaičiavus pagaminto, sušerto pašaro kiekį, duomenys automatiškai perduodami kliento ūkio buhalterinę apskaitą tvarkančiam konsultantui.

Teisingas pašarų kiekio  ar normų (turimų ūkyje pašarų) paskirstymas, atsižvelgiant į laikomų gyvulių amžiaus grupes –tiksliau apskaičiuota gamybinė produkcijos savikaina ir priimti racionalesni ūkio valdymo sprendimai.

Įvertinkite mus

Kontaktai