Projektai

Per visą veiklos laikotarpį LŽŪKT dalyvavo regioniniuose, tarptautiniuose ir inovacijų diegimo projektuose, todėl sukaupta didelė patirtis.

Įgyvendintų projektų tikslai ir uždaviniai susieti su žemės ūkio politikos tikslais bei žemdirbių poreikiais.

Šia veikla siekiama glaudaus bendradarbiavimo su savivaldos, mokslo, mokymo institucijomis, užsienio partneriais ir konsultantų profesinėmis organizacijomis. 

Kontaktai


Nacionaliniai ir ES remiami projektai

NACIONALINIAI PROJEKTAI

Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsena ir prognozavimas (STEB)

Žemdirbių konsultavimo projektas

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT)

Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje parengimo (ŽŪŽIS)

Tvarios gamybos žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės sektoriuose kriterijų nustatymas, atitikimo šiems kriterijams vertinimo ir kontrolės sistemos parengimas (TGKKS)

ES REMIAMI INOVACIJŲ DIEGIMO IR SKLAIDOS PROJEKTAI

Ūkininkų ir miško savininkų kvalifikacijos tobulinimas (ŪMKT)

Konsultavimo paslaugos žemės ūkio subjektams, miško valdytojams ir kaimo vietovėse veikiančioms įmonėms (PPKP 2)

Ūkininkų ir jaunųjų ūkininkų kvalifikacijos tobulinimas  (JŪKT)

Savarankiškas geros žemdirbystės praktikos taikymas ūkyje – virtualus padėjėjas žemdirbiams (GŽPK)

Lietuvos žolinių pašarų bazės valdymas, panaudojant palydovų duomenis ir žemės ūkio mokslo inovacijas (LIPIN)

Mėsinės galvijininkystės ūkių veiklos ir konkurencingumo didinimas, taikant inovatyvų reprodukcijos monitoringą (MGŪM)

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas (ADP)

Beariminės žemdirbystės technologijose taikomų priemonių įtaka dirvožemio derlumo didinimui, drėgmės taupymui ir maisto medžiagų prieinamumui (BEAP)

Pieno kokybės gerinimas, mažinant somatinių ląstelių skaičių, bei ūkio konkurencingumo didinimas, panaudojant imuninę sistemą stiprinančias medžiagas“ (PKGS)


Kontaktai