Naujienos

Ar aerodistanciniai tyrimai ir konsultacijos padės gerinti dirvožemį?

  2021-11-17

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba drauge su partneriais iš Vilniaus universiteto, Geomokslų instituto trejus metus įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti inovatyvią paslaugą  Dirvožemio aerodistanciniai tyrimai ir konsultacijos. Nuotoliniame seminare aptarti nuveikti darbai, pateiktos apibendrinančios įžvalgos. 

Šiuo metu daug dėmesio skiriama dirvožemiui. Rūpinamasi jo sveikata. Tik ne visuomet šis terminas suprantamas vienodai. Daug kalbama apie tai, kad reikia mažinti tręšimą, naudoti selektyvią pasėlių apsaugą nuo kenkėjų ir ligų. Žinoma, tai svarbu. Tik šalia reikia galvoti ir apie kitus dirvožemio degradacijai įtakos turinčius veiksnius, t. y. dirvožemio užmirkimą, suslėgimą, erozijos laipsnį, humuso kiekį armenyje.

Įgyvendinant projektą, siekta sukurti paslaugą, kuri padėtų operatyviai ir nebrangiai spręsti dirvožemio degradacijai įtakos turinčias problemas. Tai seminaro pradžioje akcentavo Konsultavimo tarnybos Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis.

Mokslininkams sukūrus paslaugai atlikti reikalingą algoritmą, fiksuoto sparno bepiločiu orlaiviu, naudojant regimojo spektro ir IR kameras, reikalingi duomenys rinkti 8 ūkiuose. Juos pranešime aptarė Vilniaus universiteto docentas dr. Ričardas Skorupskas, akcentavęs, kad svarbiausiais rezultatų interpretatoriais bus paslaugą teiksiantys konsultantai, išmokyti interpretuoti mokslininkų sukurtus algoritmus. Dabar rengiamos metodinės rekomendacijos.

Apie tai, kad algoritmą reikia taikyti kūrybingai kiekvienam laukui, kalbėjo ir Vilniaus universiteto docentas dr. Jonas Volungevičius. Vietas, kurias reikia tirti, turės atrinkti konsultantas. „Naudojant bepiločių orlaivių gautus duomenis, pasitenkinat minimaliais antžeminiais tyrimais ir specialistų įžvalgomis, galima sudaryti konkretaus lauko pasą. Net tikslinti jo našumo klausimą“, – teigė mokslininkas. Jo manymu projekto esmė buvo sumažinti mechaninį darbą ir susitelkti ties intelektualiniu.

Apibendrindamas diskusijose išsakytas mintis, R. Petraitis sakė, kad įgyvendinant projektą paaiškėjo daug platesnės gautų duomenų interpretavimo galimybės, o tai „vieta tolesniems tyrimams“.

 Pavasarį nauja paslauga jau bus teikiama. Konsultavimo tarnyba yra įsigijusi reikalingus įrankius, į kuriuos bus įdiegtas mokslininkų sukurtas algoritmas.

Lapkričio 25 d. vyks baigiamoji projekto konferencija, kurioje dar išsamiau bus analizuojamos dirvožemio sveikatos gerinimo galimybės naudojant ir interpretuojant aerodistancinių tyrimų duomenis.

Seninaro įrašo klausykite čia.