Naujienos

Atnaujinkite ūkio duomenis neišeidami iš namų

  2019-05-02

Informuojame, kad ūkininkų patogumui VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras sukūrė LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP).

Prisijungę prie VŪRAP*, ūkininkai gali peržiūrėti savo žemės ūkio valdos ir (ar) ūkininko ūkio duomenis, EDV, VED rodiklius, atnaujinti valdos, ūkio duomenis bei pateikti prašymą dėl jų išregistravimo ar įregistravimo.

Primename, kad ūkininkai kiekvienais metais privalo atnaujinti savo valdos ir (ar) ūkio duomenis.

Kaip vykdomas procesas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir ūkininkų ūkių registro portalo, įrašo arba tikslina reikiamus duomenis arba užpildo elektroninio prašymo išregistruoti žemės ūkio valdą ir (arba) ūkininko ūkį arba atnaujinti jų duomenis formą, prireikus prideda pateiktus duomenis patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas. 

2. Per 10 d. d. registrų tvarkytojų specialistai atlieka pateiktų duomenų patikrą. Nenustačius neatitikimų, žemės ūkio valda ar ūkininko ūkis įregistruojamas arba išregistruojamas, arba jų duomenys atnaujinami. Pareiškėjas el. būdu informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti. Įregistravus ūkininko ūkį, el. būdu gauna pranešimą, kad ūkininkas turi nuvykti į savivaldybę pagal ūkio adresą atsiimti Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

3. Žemės ūkio valdos valdytojas ar ūkininkas gali peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenis. 

Taupykite tai, kas brangiausia, – savo laiką. Prisijunkite prie

VŪRAP

ir atnaujinkite valdos ir (ar) ūkio duomenis neišeidami iš namų.

VŪRAP nesuderinamas su „Internet Explorer“ naršykle, rekomenduojame dirbti su „Google Chrome“ arba „Mozilla Firefox“ naršyklėmis.

Kilus klausimų, skambinkite VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bendruoju informacijos telefonu (8 5) 26 606 20.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija