Naujienos

Biržų rajono biuras stiprina ryšius su rajono žemės ūkio bendruomene

  2024-05-09

Gegužės 7 d. LŽŪKT Biržų konsultavimo biuro komanda organizavimo susitikimą su rajono žemės ūkio srityje dirbančiomis institucijomis. Renginio tikslas – kolegiškoje diskusijoje aptarti Biržų rajono žemdirbių pasiekimus ir rūpesčius, ieškoti būdų, kaip bendradarbiaujant palengvinti ūkininkų kasdieninius darbus.

Susitikime dalyvavo Biržų rajono meras Kęstutis Knizikevičius, savivaldybės tarybos narys Audrius Jukna, žemės ūkio skyriaus vedėja Sandra Balčiūnienė, Papilio seniūnijos seniūnas Renas Čygas, Parovėjos seniūnijos seniūnė Daiva Juozaitienė, seniūnės pavaduotojas Edis Trapikas, Vabalninko seniūnijos seniūnas Laimutis Braždžionis, Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas Aurimas Frankas, Širvėnos seniūnijos seniūnas Saulius Eigirdas, VMVT atstovės – vyriausiosios veterinarijos gydytojos-inspektorės–  Diana Melaikienė, Vaida Vološina bei žemdirbių asociacijos atstovė, kartu ir Biržų r. konsultavimo biuro klientė – ūkininkė Vaidutė Stankevičienė.

Galima teigti, kad Biržai – žemdirbiškas kraštas. Rajone  vyrauja vidutiniškai našių žemių dirvožemiai, šiuo metu ūkininkauja 2040 žemdirbių, 75 proc. jų valdo iki 50 ha. Pagal ekologinių ūkių skaičių Biržų r. – vienas pirmaujančiųjų Lietuvoje. Atsižvelgiant į ūkininkų gausą rajone – žemės ūkio specialistų pagalba itin reikalinga.

Susitikimo metu Konsultavimo tarnybos finansinės apskaitos, ekonomikos, augalininkystės ir gyvulininkystės paslaugas, kompiuterines programas pristatė regiono vadovė Irena Butkienė, Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė akcentavo  integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinės sistemos IKMIS svarbą augalininkystės ūkių šeimininkams, pademonstravo sistemos funkcionalumus.

Biržų r. konsultavimo biuro vadovė, finansinės apskaitos konsultantė Daiva Laumienė pristatė pagrindinę biuro veiklą, klientams iškylančias problemas, biuro komandą. Apie pagrindinius savo darbus papasakojo augalininkystės konsultantas Vytautas Domarkas, finansinės apskaitos konsultantė Inga Vidžiuvienė, finansinės apskaitos ir ekonomikos konsultantė Reda Trečiokaitė, apskaitininkė Eglė Frankienė.

D. Laumienė akcentavo, kad sėkminga biuro veikla ir geri klientų rezultatai itin susiję su darnia rajono specialistų, dirbančių žemdirbių labui, veikla. Tad tokie susitikimai – pats geriausias laikas – apsikeisti aktualijomis, padiskutuoti apie ūkininkų problemas ir pabandyti kartu jas išspręsti. 

LŽŪKT informacija

Erikos Mankutės nuotraukos