Naujienos

Bus tiriama beariminių technologijų įtaka dirvožemiui

  2021-11-18

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba pradeda įgyvendinti projektą „Beariminės žemdirbystės technologijose taikomų priemonių įtaka dirvožemio derlumo didinimui, drėgmės taupymui ir maisto medžiagų prieinamumui“. Ko ir kaip bus siekiama.

 Beariminės technologijos tampa vis populiaresnės tarp žemdirbių. Įvertintas jų teigiamas poveikis, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, gerinant dirvožemio organiką, natūralių biologinių procesų suaktyvėjimą dirvožemyje bei mažinant dirvožemio spaudimą.        

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-16–2023-06-01.

Finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Projekto tikslas – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas beariminės žemdirbystės ūkiuose, taip pat platinti bei skatinti šių technologijų taikymą kituose ūkiuose, skatinant tvarios augalininkystės veiklos praktiką ir ūkių konkurencingumą, pateikiant dirvožemio drėgmės taupymo bei jo savybių gerinimo rekomendacijas.        

Projekto uždaviniai:

  • pritaikyti mokslinių ir gamybinių tyrimų rezultatus beariminės technologijos ūkiuose, atliekant juose 8 parodomuosius gamybinius bandymus skirtingose šalies vietovėse;
  • vykdyti parodomųjų bandymų sklaidą, suorganizuojant 8 lauko dienas, 12 seminarų rezultatams pristatyti;
  • parengti informacinius straipsnius apie įgyvendinamą projektą ir juos publikuoti spaudoje ir internete;
  • suorganizuoti baigiamąją konferenciją, kurioje galutiniams naudos gavėjams bus pristatyti atliktų mokslinių ir gamybinių tyrimų rezultatai;
  • kelti žemdirbių kvalifikaciją, supažindinant juos su moksliniais ir gamybiniais tyrimais.

Projekto veikla

Projekto įgyvendinimo metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas drėgmės dirvožemyje taupymui, augalų maisto medžiagų pasisavinimui, organinės medžiagos dirvožemyje pokyčio stebėjimams ir dirvožemio suslėgimui.

Bus vertinama organinių tręšiamųjų produktų įtaka dirvožemiui ir augalų vystymuisi. Taip pat bus lyginamos beariminės technologijos su tradicine arimine.

Atliekant gamybinius parodomuosius bandymus, žemdirbiams bus perteikiamos moksliniais ir praktiniais tyrimais paremtos pažangios technologijos, siekiant taupyti dirvožemio drėgmę, gerinti dirvožemio biologinius ir fizinius procesus, gerinti ūkio produkcijos savikainą.