Naujienos

Dalyvavo Estijoje vykusioje EUFRAS metinėje asamblėjoje

  2023-03-10

LŽŪKT direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Rimtautas Petraitis ir Plėtros padalinio vadovė Ilma Rimkevičienė dalyvavo Estijoje vykusioje EUFRAS metinėje asamblėjoje. 

EUFRAS metinėje asamblėjoje dalyvavo 42 dalyviai iš 19 šalių ir 24 organizacijų. Renginyje Estijos kaimo reikalų ministerijos generalinis sekretorius Marko Gorbanas, Kaimo plėtros fondo konsultavimo tarnybos vadovas Leho Verk ir Estijos kaimo tyrimų centro direktorius Andre Veskioja apžvelgė Estijos žemės ūkio, maisto sektorių ir pristatė šalies konsultavimo sistemą. 

Pristatytos EUFRAS 2022 m. metinė ir audito ataskaitos, 2023 m. planuojama veikla ir biudžetas. EUFRAS nariai patvirtinto 2022 m. biudžetą ir 2023 m. sąmatą, pritarė audito išvadoms ir 2023 m. veiklos planui.

Audito pareigoms atlikti 2023 m. perrinkta VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotoja vyresnioji vidaus audito specialistė Loreta Smolskienė.

EUFRAS nariai pritarė naujų narių priėmimui. Jais tapo Estijos kaimo tyrimų centras ir Nyderlandų VAB (Association Agricultural Business Advisor). 

Pristatyti projektų rezultatai ir posteriai. 

EIP-AGRI kvietė į seminarą, kuris vyks Vilniuje, ir į 2023 m. rugsėjo 10-14 d. Drezdene IALB/EUFRAS/SEANS vyksiančią konferenciją. 

Asamblėjos dalyviai lankėsi didžiausiame Estijoje Vaatsa Agro ūkyje.   

Ilma Rimkevičienė sakė, kad LŽŪKT atstovai planuoja dalyvauti 2023 m. birželį numatytame EUFRAS narių susitikime dėl 2023-2027 m. Horizon projektų šaukimų ir Drezdene vyksiančioje IALB/EUFRAS/SEANS konferencijoje. Taip pat sieks įvertinti naudą ir galimybę perduoti Lenkijos sistemos meteostotelių duomenis į sistemą IKMIS ir išanalizuoti, kokius duomenis iš FaST (Ūkio tvarumo įrankio maistinėms medžiagoms) planuojama atiduoti Europos Komisijai ir kokios galimybės LŽŪKT juos pateikti iš ūkio valdymo programos e-GEBA augalininkystės modulio. 

LŽŪKT informacija

Nuotraukos iš I. Rimkevičienės asmeninio archyvo