Naujienos

IKMIS seminarai ūkininkams, daržininkams, sodininkams apie skaitmeninių paslaugų aktualumą

  2021-01-21

Žemės ūkio procesų skaitmenizavimas neišvengiamas. Stebėdami Lietuvos, ES ir pasaulio žemės ūkio aktualijas, skaitmenizavimo procesus, žemės ūkio politikos ir teisinės aplinkos pakeitimus, artėjant žaliajam ES kursui, LŽŪKT specialistai modernizavo IKMIS – LŽŪKT sukurtą ūkininkų, daržininkų ir sodininkų informavimo apie integruotą augalų apsaugą, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą. Šiandien apie tai kalbėta nuotoliniame seminare.  

Su IKMIS galimybėmis seminaro dalyvius supažindino LŽŪKT Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rinkevičienė. Ji pristatė kiekvieną IKMIS paslaugą, demonstravo, kaip veikia sistema ir mobilioji aplikacija.

Kalbėta apie tai, kad sistemoje operatyviai informuojama apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visoje šalyje. Augalų vegetacijos metu ūkininkų pasėlius stebi, augalų apskaitas pagal mokslininkų parengtą metodiką atlieka ir duomenis bei rekomendacijas kas savaitę teikia LŽŪKT biurų augalininkystės konsultantai.

Siekiant tikslumo ir kokybiškumo, pasėlių sveikatos būklei nustatyti naudojami bepiločiai orlaiviai, azoto poreikio nustatymo matavimo prietaisai. Taip pat realiu laiku pateikiami duomenys iš agrometeorologinių stočių, vabzdžių gaudyklių.  

Sistemoje skelbiami ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus. Katalogus nuolat atnaujina LAMMC Žemdirbystės, Sodininkystės ir daržininkystės institutų mokslininkai.

IKMIS pateikiama augalų apsaugos produktų duomenų bazė, į kurią informacija gaunama tiesiai iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM informacinės sistemos.

Ūkiai, naudojantys augalų apsaugos produktus, privalo laikytis Integruotos kenksmingų organizmų kontrolės (IKOK) reikalavimų. Sistemoje užpildęs anketą, kiekvienas vartotojas sužino, ar ūkis juos atitinka, jeigu neatitinka – pateikiama informacija apie tobulintinas ūkio veiklos sritis.

Jei reikia patarimo dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo, su LŽŪKT konsultantais, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkais galima susisiekti interaktyviu būdu.

Kita svarbi paslauga – mokymai nuotoliniu būdu. IKMIS galima gilinti žinias pagal daugiau nei 15 mokymų programų.

Pristatytos IKMIS naujovės

Ilma Rimkevičienė akcentavo, kad modernizuotas ir ir išplėstas LŽŪKT agrometeorologinių stočių tinklas (dabar veikia 55) ir integruotos vabzdžių gaudykles. Fiksuojamas kritulių kiekis, vėjo greitis, kryptis ir temperatūra. Pagal gaunamus duomenis rekomenduojama, kada nereikėtų purkšti laukų.

Sistemoje pateikiamos standartizuoto kritulių indekso (SPI) reikšmės, reikalingos apsidraudusiems pasėlius nuo stichinių reiškinių. Taip pat pateikiami stichinio meteorologinio reiškinio „Ilgas lietingas laikotarpis“ duomenys.

IKMIS galima analizuoti žemės palydovų Sentinel-2 ir Landsat-8 fiksuojamus duomenis, kurie pritaikyti žemės ūkio augalus vertinti nuotoliniu būdu.

Atnaujintais augalų ir kenksmingų organizmų katalogais jau gali naudotis sodininkai ir daržininkai. Galima greičiau atpažinti ligą, kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius registruotus augalų apsaugos produktus.

Kalbant apie nuotolinius mokymus, akcentuota, kad juose 2019 m. dalyvavo 600, o 2019 m. ir 2020 m. – po 700 žmonių. Atsižvelgiant į mokymų dalyvių poreikį, įdiegtas elektroninis parašas išduodamiems kvalifikacijos ir Augalų apsaugos priemonių naudotojų ir platintojų pažymėjimams pasirašyti.

IKMIS bus tobulinama toliau

Atsakydama į Lietuvos daržovių asociacijos direktorės Zofijos Cironkienės ir kitų nuotolinio seminaro dalyvių klausimus, Ilma Rimkevičienė sakė, kad visada laukia pasiūlymų dėl sistemos tobulinimo. Ateity bus galima organizuoti tikslinius seminarus daržininkams ir sodininkams, kuriuose bus pristatomos jiems aktualios IKMIS sritys. Taip pat bus tęsiami ir bendrieji seminarai, kad kuo daugiau ūkininkų, daržininkų ir sodininkų galėtų atsirinkti, kas jiems naudingiausia sistemoje IKMIS. Apie būsimus seminarus informuosime.

Kviečiame naudotis nemokamomis paslaugomis ir išbandyti naujas galimybes. Belieka tik užsiregistruoti portale www.ikmis.lt, taip pat galite naudotis ir mobiliąja aplikacija (Google Play /App Store).