Naujienos

Kaimuose veikiančioms mažoms ne žemės ūkio verslo įmonėms – ES parama

  2021-08-24

NMA skelbia, kad labai mažos arba mažos ne žemės ūkio veiklą plėtojančios įmonės nuo rugsėjo 1 d. gali kreiptis ES paramos gamybinių ir kitų būtinų statinių naujai statybai, rekonstravimui ir (arba) kapitaliniam remontui, statybinių medžiagų įsigijimui. Taip pat už paramą bus galima įsigyti naujos technikos ir įrangos, skirtos projektui įgyvendinti, investuoti į verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimą ir kt. Projektus rengia LŽŪKT konsultantai. Kreipkitės.

Nacionalinė mokėjimo informuoja, kad nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią veiklą parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. 

Apsvarstykite galimybes ir teikite paraiškas. Jei reikia konsultacijų, rekomenduojame kreiptis į artimiausią Konsultavimo tarnybos rajono biurą. Su ekonomikos paslaugas teikiančiais konsultantais aptarsite galimybes, t. y. numatytus atrankos kriterijus, sužinosite, ar jums bus skiriami prioritetiniai balai, užpildysite paraišką. Konsultantai sukomplektuos dokumentų bylą, gavus paramą, dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Kas gali kreiptis paramos

Kreipkitės dėl paramos, jei esate privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, kurių verslas nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinka labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus, jei ataskaitiniais metais vykdėte veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. 

Sukūrus vieną darbo vietą – iki 50 tūkst. Eur paramos 

Paramos dydis priklausys nuo to, kiek planuosite sukurti naujų darbo vietų. Projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami.  

Sukūrus vieną darbo vietą, bus skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau kaip 200 000 Eur (kai sukurtos ne mažiau kaip 4 darbo vietos). 

Viena darbo vieta – tai visas etatas, kai priimtas darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę ištisus metus. 

Žinotina, jog įgyvendinant projektą privaloma sukurti ne mažiau kaip 0,5 etato darbo vietą. 

Kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išsamiau skaitykite čia.

Parengta pagal NMA informaciją.