Naujienos

Konsultavimo tarnybos laboratorijos darbuotojos dirvožemio tyrimo žinias tobulino Švedijoje

  2020-01-31

Konsultavimo tarnybos laboratorijos darbuotojos dirvožemio tyrimo žinias ir praktinius gebėjimus tobulino Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto (SLU) Upsalos Gamtos išteklių ir žemės ūkio mokslų fakulteto dirvožemio laboratorijoje. Komandiruotės tikslas – apmokyti laboratorijos darbuotojas tinkamai paruošti dirvožemį ir Leco TruMas CN analizatoriumi jame nustatyti azoto bei anglies kiekį, supažindinti su laboratorijos darbo tvarkos organizavimu LIMS (laboratorijos informacine valdymo sistema) ir kokybės užtikrinimu.

Dviejų laboratorijų komanda (iš kairės)-Elin Ljunggren, Annika Hansson, laboratorijos vadovė Lina Šmakovienė, Rugilė Bukauskienė, laboratorijos vadovė Cecilia Bandh, Inesa Giedraitytė, Dalia Mintaučkytė,  Margareta Sungreen, Jan Fiedler

Švedijos laboratorijoje organizuotuose mokymuose didžiausias dėmesys skirtas dirvožemio tyrimams. Pasak mokymų dalyvių, buvo labai aktualu sužinoti, kaip lengviau, greičiau ir kokybiškai paruošti dirvožemį analizėms.

Galutinių rezultatų kokybė daug priklauso nuo pirminio dirvožemio paruošimo. Mokymų metu pristatytas tarptautinis dirvožemio paruošimo standartas ISO 11464:2006, kuriuo, atliekant pirminį dirvožemio apdorojimą, paruošimą cheminėms analizėms atlikti vadovaujamasi ir Konsultavimo tarnybos laboratorijoje.

Išbandytas anglies ir azoto analizatorius

Buvo pateikta pagrindinė informacija apie anglies ir azoto analizatorių Leco TruMac CN, jo technines charakteristikas: kiek laiko trunka vieno mėginio tyrimas, kokios dujų sąnaudos, matavimo ir nustatymo ribos, kokia analizatoriaus kasdieninė priežiūra ir kt. Taip pat aptarti analizės metodai, jos atlikimo privalumai ir trūkumai. Naudinga buvo išbandyti analizatoriaus veikimo principą, naudotis programine įranga, užtikrinančia kokybės kontrolę analizės metu. Aptartos dažniausiai pasitaikančios techninės problemos: dujų nutekėjimai, deginimo bloko perdegimai, tiglių užstrigimai, sistemos užteršimai.

Didelis dėmesys kokybei

Pristatyta LIMS sistema, kuria laboratorija valdo savo duomenis, atsižvelgiant į darbo specifiką, surenka visų įrengimų gaunamus signalus ir suveda į vieną. Automatizuota sistema galima registruoti mėginius su unikaliais numeriais. Ji skirta kaupti atliktų tyrimų duomenis, perskaičiuoti dimensijas  pagal monitoringų užsakymų atitikmenis, sudaryti ataskaitas, archyvuoti. Tai visa prevencinių veiksmų grandinė. Suklydus bet kuriame proceso taške, programa neveikia, kol nepataisai klaidos, arba parodo, kad ji yra.

„Kokybės kontrolės principai, standartai nesiskiria nuo naudojamų mūsų laboratorijoje, tik jie atlieka platesnius statistinius skaičiavimus, rezultatų sklaidą, įvertina neapibrėžtį“, – pastebėjo Konsultavimo tarnybos laboratorijos vadovė Lina Šmakovienė. Laboratorijoje, kuri akredituota, dalyvauja palyginamuosiuose bandymuose, labai atsakingai užtikrinama kokybės kontrolė.

„Siekiant inovacijų mūsų laboratorijos veikloje, didelis privalumas žinoti visas  įrangos modernizavimo suteikiamas galimybes ir identifikuoti trūkumus. Mokymų metu įgytos praktinės ir teorinės žinios padės kvalifikuotai įvertinti planuojamos įsigyti įrangos technines charakteristikas, leis lengviau numatyti galimas problemas ir rasti efektyviausius sprendimo būdus,“– sakė laboratorijos vadovė Lina Šmakovienė.

Išsamiau apie LŽŪKT laboratoriją video