Naujienos

Kreipkitės dėl paramos vilkų daromai žalai mažinti

  2020-02-17

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 2 d. bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Visais su parama susijusiais klausimais konsultuoja LŽŪKT biurų ekonomikos konsultantai 

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis paskelbė įsakymą Nr. 3D-98, kuriuo patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisykles.  

Taisyklėse nurodoma remiama veikla – priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų, įsigijimas: vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių; juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių; tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių; elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių. 

Kas gali kreiptis paramos

Pareiškėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, turintys Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų: jaunesnių nei 6 mėn. galvijų; nuo 6 mėn. iki 2 m. galvijų, avių ir ožkų. Jie turi teisėtais pagrindais valdyti žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys neturi būti jaunesni kaip 18 metų amžiaus. 

Akcentuotina, kad parama teikiama tik toms investicijoms, kurios įgyvendinamos savivaldybėse,  kuriose  per 5 m. užfiksuota daugiausia vilkų žalos atvejų: Šilalės r., Vilkaviškio r., Klaipėdos r., Alytaus r., Varėnos r., Rokiškio r., Anykščių r., Ignalinos r., Biržų r., Lazdijų r., Kalvarijos sav., Kaišiadorių r., Kupiškio r., Ukmergės r., Trakų r., Tauragės r., Elektrėnų sav., Molėtų r., Širvintų r. ir Prienų r. 

Kiek  paramos galima tikėtis

Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 5000  Eur be PVM. Paramos lėšomis PVM nekompensuojamas. 

Konsultantai atsakys į rūpimus klausimus

Jei kilo klausimų, į juos atsakys LŽŪKT biuruose dirbantys ekonomikos konsultantai. Jie supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, parengs projektą ir padės jį sėkmingai įgyvendinti.

Parengta pagal Žemės ūkio ministro įsakymą