Naujienos

LŽŪKT agronomai ir specialistai apdovanoti už nuopelnus Lietuvos kaimui

  2020-07-20

XXXIII Lietuvos agronomų suvažiavime įteikti ordinai ir medaliai „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“. Tarp apdovanotųjų LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis, Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis, Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rimkevičienė, Kelmės r. biuro augalininkystės konsultantas Juozas Zaturskas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Minkevičienė.

Tradiciniai apdovanojimai „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ XXXIII Lietuvos agronomų suvažiavimui suteikė daugiau pakilumo. Simboliška, kad Agronomo dieną už nuveiktus darbus ordinais apdovanoti trys Konsultavimo tarnybos agronomai.

 

Ordinas už visapusišką veiklą, susietą su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtra, nuolatine inovacijų paieška ir diegimu, bendradarbiaujant su mokslininkais, partneriais iš užsienio šalių, aktyvią visuomeninę veiklą rūpinantis šalies žemės ūkio specialistų rengimu, įteiktas Lietuvai nusipelniusiam agronomui, Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkui, Konsultavimo tarnybos direktoriui dr. Edvardui Makeliui.

Pristatydamas jo nuopelnus Lietuvos kaimui, profesorius dr. Alfonsas Tamošiūnas sakė: „Žemės ūkiui pašventęs pusšimtį gyvenimo metų, Edvardas Makelis yra tarp iškiliausių mūsų laikmečio ir agronomijos šviesulių“.

Agronomui, Plėtros padalinio vadovui Rimtautui Petraičiui ordinas skirtas už elektroninių paslaugų, padedančių Lietuvos ūkininkams tvariai ir efektyviai ūkininkauti, diegimą, ypatingai integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinės sistemos (IKMIS) diegimą Lietuvoje. Taip pat akcentuotas jo aktyvus bendradarbiavimas su užsienio Konsultavimo tarnybomis, atstovavimas LŽŪKT Europos inovacijų partnerystės (EIP) Inovacijų subgrupėje, Europos Kaimo tinklų asamblėjoje.

Garbingas ordinas įteiktas Kelmės r. biuro augalininkystės konsultantui, agronomui Juozui Zaturskui, jau 12 metų agronominiais klausimais konsultuojančiam Kelmės rajono ūkininkus. „Tai patikimas, sąžiningas, inovatyvus, kolegiškas, žemdirbių vertinamas konsultantas, patirtimi ir žiniomis besidalijantis su klientais ir kolegomis“,– sakė agronomą pristatantis Paslaugų klientams padalinio vadovas Saulius Cironka.

 

Ordinu apdovanota Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rimkevičienė. Ji kartu su informacinių technologijų specialistų komanda užtikrina sklandų Konsultavimo tarnybos informacinių sistemų darbą ir kompiuterinių konsultavimo paslaugų teikimo programų veikimą. Jomis naudojasi daugiau nei 400 Konsultavimo tarnybos darbuotojų, aptarnaujantys ir paslaugas teikiantys daugiau kaip 10-čiai tūkstančių Lietuvos žemdirbių. Ilma lektoriauja tarptautinėse konferencijose, pristato ir populiarina Lietuvoje sukurtus informacinių technologijų produktus tarptautiniu lygmeniu, keldama Konsultavimo tarnybos ir Lietuvos prestižą.

Medalis „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ įteiktas Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiajai buhalterinės apskaitos specialistei Linai Minkevičienei, kuri jau per 20 darbo metų skiria žemės ūkio buhalterinės apskaitos tobulinimui. Lietuvai 2004 m. įstojus į ES, atsirado prievolė į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) teikti šalies respondentinių ūkių duomenis. Šis atsakingas darbas buvo patikėtas Linai Minkevičienei, kurį ji profesionaliai atlieka iki šiol. Bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, specialistės kuruojami biurų konsultantai laiku ir atsakingai atlieka visus darbus, todėl ES Komisiją pasiekia tinkamai atrinktų ūkių susisteminti duomenys, pagal kuriuos formuojami ES žemės ūkio politikos pokyčiai.

Nuo 2011 m. ordinais ir medaliais „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ apdovanoti 84 žmonės, 30 iš jų – Konsultavimo tarnybos darbuotojai.

Apdovanojimus 2011 m. įsteigė VšĮ Baltijos agroverslo institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas (dabar VDU Žemės ūkio akademija), UAB „ARVI ir Ko“, VšĮ Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Jie skirti apdovanoti asmenis, savo darbu ir visuomenine veikla nusipelniusius Lietuvos kaimui.