Naujienos

LŽŪKT ir LAEI siekia duomenų į ŪADT tikslumo

  2019-11-27

ES Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – veiklos sritis, jungianti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu. Kasmet aptarti ŪADT veiklos metų pabaigoje susitinka instituto ir tarnybos specialistai, rajonų biurų konsultantai, kurių viena iš darbo sričių yra ŪADT duomenų surinkimas, apibendrinimas ir pateikimas Europos Komisijai. 

Respondentinių ūkių duomenys į ŪADT teikiami vadovaujantis buhalterine apskaita. LAEI specialistams pageidaujant, LŽŪKT Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė ir vyriausioji specialistė, kuruojanti ŪADT sritį, Lina Minkevičienė diskusijos metu atsakė į instituto kolegų klausimus apie LŽŪKT ūkių apskaitos tvarkymo sistemą. LAEI specialistus domino, kaip vyksta buhalterinei apskaitai reikalingų ūkių duomenų perkėlimas iš LŽŪKT buhalterinės apskaitos programos „e. GEBA Buhalterija“ į ŪADT anketas, kaip atliekama konsultantų darbo kontrolė ir kiti klausimai. 

Seminare aptarti būsimi darbai 

Nors ŪADT darbai iš esmės nesiskiria, visada pravartu prisiminti svarbiausius. Tuo labiau, kad, pasak LAEI ŪADT skyriaus vadovo Andrejaus Jediko, Konsultavimo tarnyboje kasmet yra naujų konsultantų, pirmą kartą pildančių respondentinių ūkių anketas.

Seminaro dalyviai supažindinti su ŪADT 2019 m. veiklos įgyvendinimu, apmokėjimu už šią veiklą. Pristatytas 2020 m. ŪADT  planas.

Aptarti ir kiti klientų buhalterinę apskaitą tvarkantiems konsultantams aktualūs klausimai: 2020 m. kvalifikacijos tobulinimo planas, 2019–2020 m. ūkininkų mokesčiai. Taip pat pristatyti LŽŪKT buhalterinės apskaitos programos „e. GEBA Buhalterija“ pakeitimai, nurodyti dažniausiai randami neatitikimai, tikrinant buhalterinės apskaitos paslaugos kokybę. 

 Pranešimus skaitė ir į konsultantų klausimus atsakė LAEI ŪADT skyriaus vadovas Andrejus Jedikas, tyrėja Rima Daunytė, LŽŪKT Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė, vyriausioji buhalterinės apskaitos specialistė Lina Minkevičienė ir buhalterinės apskaitos specialistė Diana Šemežienė, vyresnioji buhalterinės apskaitos specialistė Vilma Čereškaitė, buhalterinės apskaitos konsultantė Vida Dukauskienė, Vidaus audito ir paslaugų kokybės skyriaus vadovė Ona Račkienė.