Naujienos

LŽŪKT ir Mokslo tarybos atstovų susitikimo akcentas – sveikas dirvožemis

  2023-03-28

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindamos savo funkcijas, akcentuoja sveiko dirvožemio svarbą. Bendradarbiavimas skleidžiant žinias, sujungiant organizacijų patirtį ir galimybes sveiko dirvožemio klausimais buvo svarbiausias abiejų organizacijų atstovų susitikimo, vykusio Konsultavimo tarnybos mokymo centre „Agroakademija“, akcentas. 

Sveiko dirvožemio ir maisto užtikrinimas yra viena iš Europos Sąjungos misijų. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir Lietuvos mokslo tarybos darbo grupės „Sveikas dirvožemis ir maistas“ atstovų susitikime keistasi patirtimi ir ieškota bendradarbiavimo principų, susijusių su šios misijos įgyvendinimu.

Direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis, augalininkystės paslaugų vadovas Karolis Urba ir Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro vadovė Dovilė Jakelaitienė akcentavo LŽŪKT paslaugas, susijusias su dirvožemio tausojimu: dirvožemio tyrimai, kintamos normos tręšimo planai, parengti paėmus ir ištyrus dirvožemio ėminius ir kt.

Rinkodaros skyriaus vadovė Erika Mankutė pristatė projektą NATI00NS, kuriame dalyvaudama  LŽŪKT įsipareigojusi organizuoti renginius, skirtus įgyvendinti ES misiją „Europos susitarimas dėl dirvožemio”.

Mokslo tarybos darbo grupės „Sveikas dirvožemis ir maistas“ veiklą pristačiusi dr. Justyna Lučinska akcentavo, kad labai svarbu didinti supratimą, kad dirvožemį reikia saugoti. Tai susiję ne tik su ūkininkavimu, todėl reikia plėsti dirvožemio misijos projektų dalyvių spektrą.

„Bendras  kūrybinis procesas labai svarbus. Mokslo žinių yra daug, tik jos nėra pritaikomos. Kad mažėtų atotrūkis nuo teorijos iki praktikos, į projektus dėl dirvožemio išsaugojimo turi jungtis mokslininkai, konsultantai, ūkininkai, miškininkai ir kiti su dirvožemio tausojimu susiję asmenys ar organizacijos“, – sakė J. Lučinska.

Susitikimo dalyviai sutarė bendradarbiauti organizuojant pirmąjį projekto NATI00NS renginį ir prisidėti teikiant paraiškas dalyvauti ES inicijuotuose misijos „Sveiko dirvožemio ir maisto užtikrinimas“ projektuose.

„Ir mes, ir Mokslo taryba esame savotiški Dirvožemio misijos ambasadoriai – informacijos skleidėjai, siekiantys skirtinguose segmentuose pristatyti patikrintą ir kokybišką informaciją, padėsiančią didinti verslo, žemės ūkio, mokslo ir kitų veiklos sričių atstovų žinių ir kompetencijų lygį dirvožemio kokybės gerinimo klausimais, todėl naudinga keistis patirtimi ir ieškoti bendradarbiavimo principų“, – sakė Rinkodaros skyriaus vadovė E. Mankutė.

Autorė J. D. Abarienė

Egidijaus Vilkevičiaus nuotraukose susitikimo akimirkos