Naujienos

LŽŪKT Kauno r. biurui svarbiausia nenuvilti klientų

  2023-06-05

 Kauno r. biure šventinė nuotaika – minimas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 30-metis. Ja dalintasi ir biure, ir Kauno r. ūkininkų sąjungos išplėstiniame ataskaitiniame susirinkime.

Sakoma, kad tikras džiaugsmas būna tada, kai juo pasidalijama. Pasikalbėti prie kavos puodelio, dalyvauti šventinėje loterijoje buvo kviečiamas kiekvienas į biurą užėjęs klientas. Šventinės šypsenomis papuoštos akimirkos buvo užfiksuotos, o kalbėta apie kelis dešimtmečius trunkančius bendrus darbus.

Kokios priežastys skatina juos tęsti? Štai ūkininkas Mindaugas Karūnas, nuo pat ūkininkavimo pradžios ūkio finansinę apskaitą patikėjęs biuro konsultantams, drauge su jais rengęs paraišką ES paramai gauti ir sėkmingai įgyvendinęs projektą, besinaudojantis augalininkystės paslaugomis, vardija svarbiausias – patikimumą ir atsakomybę. „Niekada neteko nusivilti“, – sako jis.

Atsakingumą, užtikrintumą ir per tris dešimtmečius sukauptą patirtį specializuojantis visose žemės ūkio srityse, gilinantis į mokesčių sistemos naujoves, ES reikalavimus, nešališkumą kalbėdami apie konsultantus akcentavo ir kiti klientai.

„Esame, kad klientams neskaudėtų galvos“

Skaičiaus 3 simboliką vaizdžiai komentavo Kauno r. ūkininkų sąjungos išplėstiniame ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Gintas Saulius Cironka. „Pati stabiliausia sistema remiasi trimis taškais. Konsultavimo tarnyba vakar atšventė 3 veiklos dešimtmečius. Ji turi 3 steigėjus: Lietuvos ūkininkų sąjungą, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją ir LR žemės ūkio ministeriją. Tris dešimtmečius galima sudėti į tris etapus: buvo, yra, bus. Kodėl verta kreiptis į biurą – dėl trijų priežasčių. Dėl finansinės ūkio apskaitos – tai darbas už praeitį, kai sugrįžtat finansinių rezultatų aptarimo – darbas į dabartį, jei pasinaudosite dirvožemio, vandens tyrimais – į ateitį“, – sakė direktorius.

G. S. Cironka informavo susirinkimo dalyvius apie tai, kad Kauno r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Maciulevičius išrinktas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Nacionalinės priežiūros tarybos pirmininku. Pasak direktoriaus, jis yra tas žmogus, kuris turi matyti, girdėti ir perduoti konsultantams probleminius ūkininkams iškylančius klausimus, kad jie ieškotų būdų, kaip juos išspręsti.

Kauno r. ūkininkų sąjungos pirmininko M. Maciulevičiaus manymu, ūkininkai išvengtų daugelio problemų, jei visi naudotųsi Konsultavimo tarnybos paslaugomis, o naudotis jomis kvietė Kauno r. biuro vadovė Laimutė Stravinskienė.

 „Po 30 metų galime didžiuotis, užaugo ne viena ūkininkų karta: seneliai, tėvai, anūkai. Trys kartos jau eina pas mus. Biure šiuo metu 5 konsultantai tvarko ūkininkų apskaitą pradedant nuo ūkio įsisteigimo, nuo visų pradinių apskaitų, kad ūkininkui būtų ramu ir neskaudėtų galvos dėl kvitų, dėl bankų  paskolų, kaip užpildyti paraiškas, dėl visų mokesčių. Konsultuojame visais buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais. Ekonomikos konsultantas rengia verslo planus. Jei reikia, atlieka ūkio analizę, pildo banko paraiškas. Tai labai aktualu jauniesiems ūkininkams, kurie pradeda ūkininkauti. Džiugu, kai skambina ir klausia, nuo ko man pradėti ir ką daryti. Augalininkystės konsultantas rengia tręšimo planus, konsultuoja dėl pasėlių deklaravimo, kaip laikytis visų reikalavimų. Turime laboratoriją, ištiriame dirvožemį, vandenį, srutas, pašarus. Yra Gyvulininkystės laboratorija, kuri atvažiuoja į ūkius“, – kviesdama į biurą sakė L. Stravinskienė.

Autorė Jolanta Dalia Abarienė

Nuotraukos autorės ir iš Kauno r. biuro archyvo