Naujienos

LŽŪKT Šakių r. biuras – vienas iš 2020-ųjų šimtukininkų

  2021-03-26

Suvedus 2020-ųjų metų rezultatus, paaiškėjo, kad Šakių r. biuras 100 proc. įvykdė visas užduotis. „Stiprūs medžiai užauga tik audrose“ – taip biuro situaciją, buvusią 2020-metais, komentuoja jo vadovė Aušrelė Pukinskienė. Kas padėjo atlaikyti audras?

Koks Jūsų komandos 2020-ųjų metų sėkmingo darbo receptas?

Aušrelė Pukinskienė, Šakių r. biuro vadovė

„Praėjusieji 2020 metai patvirtino, kad Stiprūs medžiai užauga tik audrose. Per metus keitėsi konsultantės: trys išėjo dirbti kitur, o po vaikų auginimo atostogų grįžo dvi. Iš viso dešimtuko tik Vilija Daniliauskienė, Diana Stankaitienė, Edita Vizgirdienė, Beata Pušinaitienė ir Aušrelė Pukinskienė dirbo visus 12 mėnesių. Prisitaikymas konsultuoti ir dirbti karantino sąlygomis buvo labai svarbus faktorius, lėmęs biuro rezultatus. Didelis visos Konsultavimo tarnybos indėlis į tai, kad turime saugias darbo sąlygas: atskiri kabinetai, pakankamai apsaugos priemonių, vitaminų. Puikios informacinės technologijos, garantuota kolegų ir specialistų pagalba, patarimai. AČIŪ visiems“.  

Kolegos apie kolegas 

Saulius Cironka, Paslaugų pardavimo ir teikimo padalinio vadovas 

„Šakių rajono biuras –  tvirta komanda. Ji atvira naujovėms, principinga ir besistengianti padėti klientams.“ 

Žydrė Kažukalovienė, regiono vadovė 

„Šakių rajono biuro kolektyvas net ir esant nuolatiniams pokyčiams geba susitelkti, todėl klientai jaučiasi saugūs, ateina naujų. Tai stipri komanda, kuri visas problemas stengiasi išspręsti konstruktyviai, padeda į darbus įsilieti naujiems konsultantams. Biuras labai gerai tvarkosi pandemijos laikotarpiu – darniai dirba saugodami save ir klientus. Galima drąsiai sakyti, kad daugeliu atžvilgių yra pavyzdys, o rajone – autoritetas. Kad taip yra  – didelis biuro vadovės Aušrelės Pukinskienės nuopelnas“.​

Vaida Čepienė, vyriausioji verslo ekonomikos specialistė 

„Aušrelė Pukinskienė – savo srities profesionalė, kuri per daugelį darbo metų yra sukaupusi didelį teorinių ir praktinių žinių bagažą. Ji pasižymi lankstumu, o tai prisideda ne tik prie kokybiško darbo, bet ir prie gebėjimo kritiškai mąstyti, greičiau orientuotis įvairiose situacijose. Aušrelė – tikros, geros, profesionalios konsultantės pavyzdys.“  

Sveikiname stiprų kolektyvą, sėkmingai įveikusį visus 2020-ųjų metų išbandymus! Tegul puikiai sekasi šeimet besidarbuojančioms ekonomikos konsultantei, biuro vadovei Aušrelei Pukinskienei, buhalterinės apskaitos konsultantėms Vilijai Daniliauskienei, Aušrai Buikuvienei, Ingai Bieliūnaitei, Editai Vizgirdienei, Dianai Stankaitienei, Giedrei Dovydaitytei, augalininkystės konsultantėms Beatai Pušinaitienei ir Agnei Kuizaitytei.

 

Nuotraukos iš biuro fotoarchyvo.