Naujienos

LŽŪKT veikla pristatyta Utenos kolegijoje

  2022-06-06

Konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis, pavaduotojas Rimtautas Petraitis, Plėtros padalinio vadovė Ilma Rimkevičienė ir vyresnioji žmogiškųjų išteklių vystymo specialistė Alberta Povilauskaitėvyko į Utenos kolegiją, kur susitiko su jos vadovybe ir atstovais.

Susitikime pristatytos LŽŪKT teikiamos paslaugos, supažindinta su įstaigos sukurtomis skaitmeninėmis sistemomis žemės ūkiui. Aptartas galimas bendradarbiavimas atliekant užsakomuosius taikomuosius  tyrimus, studentams rengiant baigiamuosius darbus, atliekant praktiką LŽŪKT, pasidalinta mintimis apie žemės ūkio, aplinkos apsaugos, vadybos ir  kitų specialistų rengimą.
Bendradarbiavimas tarp abiejų institucijų ypač bus naudingas Žemės ūkio technologijos ir Darbų saugos ir aplinkos inžinerijos studijų programų studentams, kurie galėtų klausyti Konsultavimo tarnybos darbuotojų paskaitų,  atlikti praktiką, o po studijų – įsidarbinti. Planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Tai ne pirma bendradarbiavimo sutartis su mokymo įstaiga – Konsultavimo tarnyba palaiko glaudžius ryšius su VDU Žemės ūkio akademija, kartu dalyvauja įvairioje veikloje – inicijuoja ir įgyvendina vertingus žemės ūkio plėtrai bei žemdirbiams projektus, bendradarbiauja ugdant būsimus žemės ūkio specialistus. Palaikoma bendrystė su Vilniaus ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijomis.
Konsultavimo tarnybai svarbus bendradarbiavimas su studentus ruošiančiomis aukštosiomis ir aukštesniosiomis mokyklomis, kadangi jose „gimsta“ būsimieji žemės ūkio rinkos dalyviai, o tuo pačiu ir būsimieji įstaigos darbuotojai, kurie visuomet laukiami.
Utenos kolegijos nuotrauka