Naujienos

Naujos IKMIS galimybės – operatyviau ūkininkus pasiekianti naudinga informacija

  2020-11-09

LŽŪKT atnaujino ūkininkų informavimo apie integruotą augalų apsaugą, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą – IKMIS. Kas joje naujo? Kalbamės su įstaigos Informacinių technologijų skyriaus vadove Ilma Rimkevičiene.

Kodėl buvo nuspręsta atnaujinti informacinę sistemą IKMIS?

Žemdirbiai IKMIS naudojasi daugiau kaip 5 metus, tačiau stebėdami Lietuvos, ES ir pasaulio žemės ūkio aktualijas, skaitmenizavimo procesus, žemės ūkio politikos ir teisinės aplinkos pakeitimus, LŽŪKT specialistai nusprendė IKMIS modernizuoti pritaikydami pasaulines tendencijas, siekdami kuo daugiau veiksmų, procesų skaitmenizuoti, operatyviai pateikiant aktualią informaciją žemdirbiams.

Galimybės atsirado įgyvendinant ES finansuotą projektą, o paskata buvo geri sistemos naudotojų ir tarptautiniai vertinimai. Europos audito rūmų atstovai, 2019 m. gegužę auditavę Integruotos kenksmingųjų organizmų direktyvos reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje, lankėsi ir LŽŪKT, kuriai pavesta viena iš funkcijų. Jie pateikė išvadą, kad IKMIS yra geras pavyzdys, kaip stebint pasėlius, prognozuojant kenkėjų ir ligų plitimą, informuojant apie tai ūkininkus, tobulinti jų žinias, didinti galimybes taikyti integruotą augalų apsaugą.

IKMIS elektroninėmis paslaugomis naudojasi augalininkystės, gyvulininkystės ūkių šeimininkai, sodininkai, daržininkai, konsultantai, mokslininkai ir kt. Kokios naudingos informacijos jie randa?

Sistemoje operatyviai informuojama apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visoje šalyje. Vegetacijos metu ūkininkų pasėlius stebi, augalų apskaitas pagal mokslininkų parengtą metodiką atlieka ir duomenis bei rekomendacijas kas savaitę teikia LŽŪKT biurų augalininkystės konsultantai.

Siekiant tikslumo ir kokybiškumo, pasėlių sveikatos būklei nustatyti naudojami bepiločiai orlaiviai, azoto poreikio nustatymo matavimo prietaisai. Taip pat realiu laiku pateikiami duomenys iš agrometeorologinių stočių, vabzdžių gaudyklių.  

Sistemoje skelbiami ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus. Katalogus nuolat atnaujina LAMMC Žemdirbystės, Sodininkystės ir daržininkystės institutų mokslininkai.

IKMIS pateikiama augalų apsaugos produktų duomenų bazė, į kurią informacija gaunama tiesiai iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM informacinės sistemos.

Ūkiai, naudojantys augalų apsaugos produktus, privalo laikytis Integruotos kenksmingų organizmų kontrolės (IKOK) reikalavimų. Sistemoje užpildęs anketą, kiekvienas vartotojas sužino, ar ūkis juos atitinka, jeigu neatitinka – pateikiama informacija apie tobulintinas ūkio veiklos sritis.

Jei reikia patarimo dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo, su LŽŪKT konsultantais, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkais galima susisiekti interaktyviu būdu.

Kita svarbi paslauga – mokymai nuotoliniu būdu. IKMIS galima gilinti žinias pagal daugiau nei 15 mokymų programų.

Naujovių IKMIS realizuota tikrai daug. Pristatykite jas išsamiau.

Modernizavome ir išplėtėme LŽŪKT agrometeorologinių stočių tinklą – nuo 23 iki 55. Prie tinklo papildomai prijungtos dar 10 stočių: 9 LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto ir 1 ūkininko bei integruotos vabzdžių gaudykles.

Integruoti 44 rajonų orų prognozės duomenys. Fiksuojamas kritulių kiekis, vėjo greitis, kryptis ir temperatūra. Pagal gaunamus duomenis rekomenduojama, kada nereikėtų purkšti laukų.

Sistemoje pateikiamos standartizuoto kritulių indekso (SPI) reikšmės, reikalingos apsidraudusiems pasėlius nuo stichinių reiškinių. Taip pat pateikiami stichinio meteorologinio reiškinio „Ilgas lietingas laikotarpis“ duomenys.

IKMIS galima analizuoti žemės palydovų Sentinel-2 ir Landsat-8 fiksuojamus duomenis, kurie pritaikyti žemės ūkio augalus vertinti nuotoliniu būdu.

Atnaujintais augalų ir kenksmingų organizmų katalogais jau gali naudotis sodininkai ir daržininkai. Galima greičiau atpažinti ligą, kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius registruotus augalų apsaugos produktus.

Kalbant apie nuotolinius mokymus, svarbu tai, kad įdiegtas elektroninis parašas išduodamiems kvalifikacijos ir Augalų apsaugos priemonių naudotojų ir platintojų pažymėjimams pasirašyti.

Kviečiame naudotis nemokamomis paslaugomis ir išbandyti naujas galimybes. Belieka tik užsiregistruoti portale www.ikmis.lt, taip pat galite naudotis ir mobiliąja aplikacija (Google Play /App Store).