Naujienos

Nebeliko kai kurių veiklų verslo liudijimų: kokių ir ką daryti?

  2020-07-03

Nuo 2020-07-01 nebeliko kai kurių veiklų verslo liudijimų: vaikų priežiūros, ateinančių auklių, statybos užbaigimo, apdailos ir remonto, santechnikos ir elektros darbų bei automobilių remonto. Gyventojai turės vykdyti individualiąją veikla pagal pažymą arba steigti įmonę.

Gyventojų pajamų mokesčio dydis, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą yra kintantis, priklauso nuo uždirbtų apmokestinamųjų pajamų. Kai apmokestinamosios pajamos neviršija 20 tūkst. eurų per metus, taikomas 5 proc. tarifas, o viršijus minėtą sumą, tarifas didėja ir apskaičiuojamas pagal atitinkamas formules.

Apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 tūkst. eurų per metus, taikomas nekintantis 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Kad būtų išvengta didelės mokesčių naštos, labai svarbu fiksuoti ne tik uždirbtas pajamas, bet ir su pajamų uždirbimu susijusius leidžiamus atskaitymus.

Todėl gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą arba tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, o prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą (jei yra įsiregistravęs PVM mokėtoju) arba kasos aparato kvitą.

Kad būtų sutvarkyta buhalterinė apskaita, teisingai ir laiku suskaičiuoti mokesčiai, kviečiame kreiptis į artimiausią LŽŪKT rajono biurą.