Naujienos

Nuotolinis seminaras „Inovatyvūs sprendimai dirvožemio sveikatai gerinti“

  2021-11-11

Lapkričio 17 d. 10–12 val. kviečiame  dalyvauti projekto „Inovatyvios paslaugos „Dirvožemio aerodistanciniai tyrimai ir konsultacijos“sukūrimas“ nuotoliniame seminare ir sužinoti apie gautų rezultatų pritaikymą ūkininkų ūkiuose. 

Nagrinėjant tiksliosios žemdirbystės klausimus, dažniausiai kalbama apie tikslųjį tręšimą ir selektyvią pasėlių apsaugą nuo kenkėjų ir ligų, tačiau kai kurie augalų derlingumo intensyvumą didinantys sprendimai prisideda prie dirvožemio degradacijos didėjimo.

Žinodama, kad dirvožemio užmirkimas, suslėgimas, erozijos laipsnis, humuso kiekis armenyje yra pagrindiniai dirvožemio kokybės elementai, kurie neatsiejamai sietini su tvaraus dirvožemio naudojimo principais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kartu su partneriais inicijavo projektą „Inovatyvios paslaugos „Dirvožemio aerodistanciniai tyrimai ir konsultacijos“ sukūrimas“. Tikslas – pasitelkiant nepilotuojamų orlaivių užfiksuotus aerofotovaizdus ir antžeminius dirvožemio tyrimų duomenis, mokslininkų sukauptas teorines ir praktines žinias, sukurti inovatyvią, nuotolinę paslaugą, kuri būtų aktuali visų Lietuvos regionų žemdirbiams, auginantiems vienmečius pasėlius, nepriklausomai nuo ūkio specializacijos.

Kviečiame į praktinį seminarą, kuriame supažindinsime su projekto praktiniais rezultatais ir pritaikomumu ūkiuose. Renginys vyks MS Teams platformoje.

Jo nuoroda: https://bit.ly/3HezhJO

 Seminaro programa 

10.00–10.15 Dirvožemio užmirkimas, suslėgimas, erozija, humuso kiekio mažėjimas – projekto pritaikomumas dirvožemio kokybės problemoms spręsti.

Rimtautas Petraitis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plėtros padalinio vadovas

10.15–10.30 Aerofotoskenavimas, vaizdų apdorojimas, dirvos rodiklių tyrimas, fundamentiniai dirvožemio tyrimai, dirvos rodiklių statistinė analizė, sukurtų algoritmų pritaikymas. Projekto įgyvendinimo eiga.

Doc. dr. Ričardas Skorupskas, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedra

10.30–11.00 Atlikto tyrimo partnerių ūkiuose apžvalga (9 ūkiai). Rezultatų apžvalga.

Doc. dr. Ričardas Skorupskas ir doc. dr. Jonas Volungevičius, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedra

11.00–11.30 Rezultatų pritaikymo pasirinktuose ūkiuose demonstravimas, apžvalga:

  • dirvožemio parametrai (humuso kiekis armenyje, dirvožemio erozijos laipsnis, dirvožemio drėgnumo lygis, dirvožemio granuliometrinė sudėtis ir agregatinė struktūra);
  • identifikuotos svarbiausios augalų derlingumą formuojančios ar limituojančios dirvožemio savybės, probleminiai pakitimai;
  • dirvožemio savybes gerinantys būdai, metodai ir priemonės.

Doc. dr. Ričardas Skorupskas, doc. dr. Jonas Volungevičius, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedra

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos komanda: Sergejus Dorochinas, vyr. tiksliojo ūkininkavimo įrangos inžinierius, Lukas Šapranauskas, Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro vyresn. augalininkystės specialistas, vykdantis centro vadovo funkcijas, Gintautas Klevinskas, vyresn. augalininkystės specialistas

11.30–12.00. Diskusija.

Nuotraukos iš projekto partnerių susitikimo Konsultavimo tarnyboje.