Naujienos

Parama smulkiuosius ūkio subjektus skatina bendradarbiauti

  2022-08-18

Daugiau kaip 5 mln. eurų – tiek skirta ketinantiems bendradarbiauti smulkiesiems ūkininkams, miško valdytojams, kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms įmonėms ir fiziniams asmenims. Paraiškas galima teikti jau nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. Jei reikia pagalbos, visuose šalies rajonuose dirbantys Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai tikrai ją suteiks.

Paraiškos renkamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5 344 260 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai ir (arba) partneriai turi būti veikiantys kaimo vietovėje. Pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:

  • smulkieji ūkiai;
  • smulkieji miško valdytojai;
  • labai mažos įmonės;
  • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie užsiima ta pačia veikla (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais).

Plačiau apie reikalavimus pareiškėjams ir partneriams įgyvendinimo taisyklėse. O jei reikia pagalbos, visuose šalies rajonuose dirbantys Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertins kylančias rizikas, užpildys paraišką ir sukomplektuos dokumentų bylą.

 Daugiau skaitykite agroakademija.lt

Agroakademija.lt rekomenduoja

Tinklalaidė. Kad neliktumėte prie suskilusios geldos: patarimai ketinantiems pasinaudoti ES parama

Nemokamas sūris – tik pelėkautuose, arba verslo projekto paramai gauti rašymo ypatumai