Naujienos

Pokyčiai teikiant tvirtinti miško želdinimo ir žėlimo projektus

  2021-08-12

Žemės ūkio ministerija informavo, kad siekiantys įveisti, atkurti pažeistus miškus, pertvarkyti medynus ir krūmynus, ir norintys tam gauti paramą pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemones, miško želdinimo ir žėlimo projektus turės teikti tvirtinti ne VĮ Valstybinei miškų urėdijai, o Valstybinei miškų tarnybai. Šiuos projektus rengia LŽŪKT miškininkystės specialistai.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimas, kuris nustato, kad miško želdinimo ir žėlimo projektus privačioje žemėje tvirtina nebe VĮ Valstybinių miškų urėdija, o Valstybinė miškų tarnyba.

Pakeitimas aktualus teikiantiems paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo (rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus veiklai), „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ (stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklai), „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Jei reikia miško želdinimo ir žėlimo projekto

Patvirtintas miško želdinimo ir žėlimo projektas turi būti pateiktas kartu su paramos paraiška. 

Miško želdinimo ir žėlimo projektas – detalus miško įveisimo priemonių planas, kuriame aprašoma, kokios medžių ar krūmų rūšys sodinamos, kokiu atstumu, kiek sodinukų reikės miškui įveisti, kaip paruošiama dirva, kokios reljefo ypatybės, ir suprojektuojamos apsaugos priemonės.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistai turi ilgametės tokių projektų rengimo patirties. Įveisiamus miško plotus matuoja naujausia GNSS matavimo įranga, brėžinius braižo naudodami ArcMap ir GeoMap programas (plotai apskaičiuojami tiksliai pagal koordinates).

Kartu su projektu pateikiami skaitmeniniai vektoriniai plotų duomenys.

Miškininkystės specialistai ne tik parengia Miško želdinimo ir žėlimo projektą. Jie padeda užpildyti paraišką ES paramai gauti.