Naujienos

Privalu laikytis tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų

  2020-02-11

Valstybinė augalininkystės tarnyba priminė apie tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimus. Dėl Tręšiamųjų produktų apskaitos žurnalo pildymo ir tręšimo plano kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus. 

Perteklinis, nesubalansuotas tręšimas yra ekonomiškai neefektyvus, be to, gali reikšmingai prisidėti prie vandens ir oro trašos, bioįvairovės nykimo. Todėl reikėtų atsakingai naudoti tręšiamuosius produktus (TP), – rašoma VAT pranešime spaudai. 

TP apskaitos žurnalas

Tręšiamųjų produktų veiklos reikalavimai taikomi žemės ūkio veiklos subjektams, tręšiantiems 10 ha ir daugiau, o tręšiantiems gyvūninės kilmės ir medienos kuro pelenais – 0,01 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų. Tręšiant leidžiama naudoti tik tuos TP, kurie yra įtraukti į Identifikavimo sąrašą arba EB trąšas, kurios įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą (pažymėtas CE ženklu). Norime TP naudotojams priminti, kad šis reikalavimas įtvirtintas Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme. Naudojant mineralines (neorganines) trąšas reikia pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma pridėta prie Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332. Trąšų naudojimo apskaitos žurnalą galima pildyti popieriuje arba elektroninėje formoje, jame duomenys turi būti surašomi einamaisiais metais ne rečiau kaip du kartus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d. Žurnalą reikia saugoti veiklą vykdančio ūkio subjekto buveinėje arba gyvenamojoje vietoje ir pateikti TP naudojimo priežiūrą atliekančiam specialistui pareikalavus.

Daugiau skaitykite čia