Naujienos

Programa „Horizon Europe“ – galimybės plėsti veiklą bendradarbiaujant su užsienio partneriais

  2023-01-31

LŽŪKT l. e. p. direktorius Rimtautas Petraitis ir Plėtros padalinio vadovė Ilma Rimkevičienė dalyvavo Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato (DG AGRI) ir Europos žemės ūkio inovacijų partnerystės (EIP-AGRI) organizuotame ES konsultantų tinklų tarpininkavimo renginyje „Įsitrauk į „Horizon Europe“ konsultacinius tinklus“ (ang. Get involved in Horizon Europe advisory networks). 

Renginys buvo skirtas konsultantų, ūkininkų, mokslininkų ir kitų suinteresuotų šalių kontaktų paieškai ir tinklų kūrimui, siekiant padėti rengti pasiūlymus būsimiems „Horizon Europe“ kvietimams jungtis į konsultacinius tinklus. Susitikimo metu keistasi žiniomis, idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais, kurie gali įkvėpti potencialius kandidatus dalyvauti kitame „Horizon Europe“ kvietime teikti paraiškas projektams įgyvendinti.  

Pristatytos temos, skirtos konsultavimo tinklams 

Atstovės iš DG AGRI Ana Patricia Lopez Blanco ir Inge Van Oost pristatė pagrindinius reikalavimus ir temas, kurios numatytos teikiant paraiškas pagal 2023–2024 m. programą „Horizon Europe“. Pirmieji kvietimai ir galimybė teikti paraiškas planuojami jau 2023 m. kovą. Konsultavimo tinklams numatytos 3 temos: ekologinis ūkininkavimas, pesticidų mažinimas ir tręšimas.  

Patrick Pasgang iš Belgijos, Sylvain Sturel  iš Prancūzijos ir Tom Kelly iš Airijos pasidalino patarimais ir praktiniais pavyzdžiais įgyvendinant projektus, finansuotus „Horizon 2020“ programos. 

Susitikimo dalyviai dalinosi idėjomis teikiant pasiūlymą dalyvauti konkrečiame projekte. 

Bus svarstomos galimybės dalyvauti 

„Suomijos miškų instituto specialistė Nataša Lovrić planuoja 2024 m. „Horizon Europe“ teikti paraišką miškų tema ir kvietė LŽŪKT būti potencialia projekto partnere. Pasiūlymas mus sudomino. Laukiame detalesnės informacijos. Vokietijos Inovacijos paramos tarnybos Annika Frühbeißer pristatė „Horizon“ projektą  „AttractISS“. Jo tikslas – gilinti inovacijų paramos paslaugų supratimą, perduoti mokslo žinias praktikams. Ji kvietė mus prisijungti prie šio projekto ir dalyvauti mokymuose, tik laukiame informacijos apie mokymų temas, laiką. Turime išsiaiškinti, ar yra galimybė projekto lėšomis finansuoti LŽŪKT darbuotojų dalyvavimą mokymuose. Gavę papildomą informaciją iš Suomijos ir Vokietijos atstovų, tarsimės dėl LŽŪKT galimybių dalyvauti ir/ar prisijungti prie naujų „Horizon“ projektų“, – apie užmegztus dalykinius ryšius kalbėjo Ilma Rimkevičienė.

 LŽŪKT informacija

Organizatorių nuotraukos