Naujienos

Rokiškio r. respondentinių ūkių 2018 m. duomenų analizė

  2019-11-08

Lietuvoje nuo 1996 m., įvertinus vidutiniu svertiniu ūkio veiklos rodikliu, į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) renkami, analizuojami ir skelbiami duomenys apie visos Lietuvos ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių padėtį. ŪADT yra pateikiami žemės plotai, derlingumas, pardavimo pajamos, išlaidos, gaunamos subsidijos ir kiti su ūkių apskaita susiję duomenys. Juos apie 2018 m. žemės ūkio veiklą Rokiškio r. pateikė 33 respondentai.

Gyvulininkystė

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2018 m. pabaigoje Lietuvoje laikyta 256,694 tūkst. karvių arba 5,7 proc. mažiau, palyginti su 2017 metais. Laikančių karves ūkių skaičius 2018 m. buvo 36,029 tūkst., palyginti su 2017 m., jų sumažėjo 12,87 procento.

Pastaraisiais metais stebima ūkių stambėjimo tendencija. Vidutinis ūkio dydis 2018 m. buvo 7,12 karvės ūkyje, o 2017 m.  – 6,6, 2005 m. – tik 2,6.

Rokiškio r. ūkiuose 2018 m. laikytos vidutiniškai 3893 pieninės karvės. Iš viso pieno ūkių laikytojų buvo 704. 

1 pav. Melžiamų karvių ir ūkių, laikančių karves, skaičius Lietuvoje 2016–2018 m.

Rokiškio r. respondentiniuose ūkiuose karvių produktyvumas yra šiek tiek didesnis, palyginti su Lietuvos respondentų duomenims 2016–2018 m. (2 pav.).

2 pav. Primilžis iš karvės 2016–2018 m., t

Rokiškio r. respondentiniuose ūkiuose primilžis iš vienos karvės siekė 7,119 t, o visos Lietuvos mastu 2016–2018 m. viršijo 5 t ribą.

1 lentelė. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai Rokiškio r. pienininkystės ūkiuose  2016–2018 m.

Rokiškio r. pienininkystės ūkiuose per 2016–2018 m. laikotarpį mažėjant pieno supirkimo kainai, pieno ūkių pelningumas mažėjo ir siekė 0,37. Tam įtakos turėjo kintamųjų sąnaudų 2018 m., palyginti su 2017 m., didėjimas, nes brango žaliavos ir medžiagos. Tiek kintamosios, tiek pastoviosios sąnaudos, kylant rinkos kainoms, buvo labai artimos Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiui.

Parengta remiantis ŪADT tyrimo duomenimis.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro ekonomikos  konsultantė Valda Blinova

www.agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi